CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

TIN NGÀNH GTVT

Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra ngành Giao thông vận tải năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

"Công tác thanh tra phải thực hiện tốt hơn, toàn diện hơn trong năm 2019"

Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đối với lực lượng thanh tra ngành Giao thông vận tải tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra ngành Giao thông vận tải năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, Chánh thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà chủ trì Hội nghị

Chiều 16/1, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra ngành Giao thông vận tải năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Thanh tra Chính phủ, Đảng ủy Bộ GTVT,  Công đoàn GTVT Việt Nam, lãnh đạo các Vụ, Tổng cục, Cục, Sở GTVT. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết Bộ GTVT hết sức quan tâm coi trọng công tác thanh, kiểm tra. Bộ trưởng cho rằng Thanh tra Bộ thực sự là cánh tay đắc lực giúp lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.
Đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Thanh tra Bộ GTVT nói riêng, thanh tra ngành GTVT nói chung đã đạt được trong năm qua đặc biệt là công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức thanh tra, cũng như hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch thanh tra.  Bên cạnh đó, năm 2018, Thanh tra Bộ cũng đã thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất đánh giá rõ đúng sai, giúp Bộ trả lời các vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm.

Bước sang năm 2019, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu thanh tra ngành GTVT cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ cần tăng cường phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong quá trình thực thi công vụ; Tập trung thực hiện tốt việc nêu gương, nêu cao đạo đức công vụ trong quá trình thanh tra, đồng thời chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ kịp thời xử lý trả lời người dân các vấn đề mà công luận quan tâm. Song song với đó, Thanh tra Bộ cũng cần tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị mỗi cán bộ, công chức thanh tra cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình để công tác thanh tra của Ngành GTVT năm 2019 tốt hơn, toàn diện hơn năm 2018. 

Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà báo cáo kết quả công tác năm 2018

Theo Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà, năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn về nhân lực và cơ sở vật chất, nhưng lực lượng Thanh tra ngành GTVT đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chung của ngành, sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Bộ GTVT và chính quyền địa phương để xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đề ra trong năm; chất lượng hoạt động thanh tra ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GTVT và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, bảo vệ kết cầu hạ tầng GTVT.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành GTVT được quan tâm thực hiện. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về trật tự an toàn giao thông qua đường dây nóng và xử lý thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng được duy trì liên tục, kịp thời, từng bước đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Năm 2018, lực lượng Thanh tra ngành GTVT đã thực hiện và phối hợp thực hiện 220 phóng sự; phối hợp tổ chức trên 2.115 buổi hội nghị, hội thảo, tập huấn tuyên truyền pháp luật về giao thông cho trên 91 nghìn lượt người tham dự; in ấn, cấp phát trên 22 nghìn cuốn tài liệu, đĩa CD; phát, dán trên 22 nghìn tờ rơi, áp phích tuyên  truyền tại các nơi công cộng; viết trên 638 tin bài, phóng sự; lắp đặt, sửa chữa 1.337  biển hiệu, panô, áp phích. Nhiều đơn vị đã quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật về GTVT.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội

Công tác tham mưu xây dựng, điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2018 được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm theo định hướng của Thanh tra Chính phủ và bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT, của chính quyền địa phương; đồng thời đảm bảo tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành GTVT có trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục tập trung thanh tra, kiểm tra đối với những lĩnh vực được dư luận và xã hội quan tâm như: Kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ; hoạt động kinh doanh vận tải; quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa; an toàn, an ninh hàng hải, hàng không Thanh tra các Sở GTVT đã tăng cường công tác thanh tra theo đoàn và phân công thanh tra viên tiến hành thanh tra độc lập theo quy định; các cuộc thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề và trên diện rộng được tăng cường; chất lượng các cuộc thanh tra ngày càng tăng lên các kiến nghị thanh tra mang tính khả thi cao; qua công tác thanh tra đã phát hiện và xử lý nhiều vi phạm, đồng thời kiến nghị sửa đổi bổ sung ban hành nhiều quy định pháp luật. Thanh tra Bộ đã chủ trì thực hiện tổng số 50 cuộc thanh tra, kiểm tra, gồm 25 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 25 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên Ị ngành GTVT (46 cuộc theo kế hoạch và 04 cuộc đột xuất).  Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam, Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam, Thanh tra Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Thanh tra Cục Đường sắt Việt Nam và Thanh tra các Sở GTVT đã thực hiện tổng số 107.819 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 86.367 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt trên 293 tỷ đồng. 
Công tác theo dõi , đôn đốc kiểm tra xử lý sau thanh tra tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều tiến bộ tịch cực cả về phương pháp cách thức thực hiện đảm bảo cơ bản các kết luận thanh tra đều được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra.
Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng theo quy định; các đơn thư được phân loại, xử lý kịp thời, dứt điểm, không tồn đọng, kéo dài. Công tác phòng, chống tham nhũng được chú trọng thực hiện tiếp tục tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng.
Công tác thi đua, khen thưởng và các hoạt động đoàn thể khác tiếp tục được quan tâm và triển khai có hiệu quả.

Phó Vụ trưởng Vụ 1, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Duy Bính phát biểu tại Hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Chánh thanh tra Lê Thanh Hà cho biết toàn lực lượng Thanh tra GTVT từ trung ương đến địa phương sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu nhiều hom nữa, quyết tâm hơn nữa để xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành GTVT. Trong đó tập trung thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông; công tác quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công của các đơn vị hành chính, sự nghiệp và các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ GTVT; việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại các đơn vị thuộc Bộ GTVT.
Năm 2019, lực lượng Thanh tra ngành GTVT cũng sẽ tiếp tục tăng cường, tập trung hoạt động thanh tra chuyên ngành, đảm bảo hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất được giao. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo nghiệp vụ chương trình thanh tra viên; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo kế hoạch được Bộ GTVT phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ của các tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của người làm công tác thanh tra.
 

(mt.gov.vn)


Các bài khác

[Trở lại]

 

Công đoàn Cục Quản lý đường bộ III trao quà Tết, áo quần, đồ ấm cho người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa do bị ảnh hưởng thiên tai ở xã Sông Kôn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

 

Cục Quản lý đường bộ III tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

 

Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đường bộ Việt Nam xuống đường "bắt nóng" xe quá tải trên tuyến QL1

 

Phạt tiền, đình chỉ thi công nhà thầu sửa chữa định kỳ QL19

xem thêm  

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: