CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

TIN NGÀNH GTVT

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Cục Quản lý đường bộ III

Năm 2019, Cục QLĐB III đã triển khai xóa bỏ các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến Quốc lộ; áp dụng công nghệ, máy móc, thiết bị vào hoạt động bảo trì đường bộ để thay thế dần các phương thức thủ công, nâng cao chất lượng công tác duy tu bảo trì đường bộ.

 Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện phát biểu tại Hội nghị.

 Báo cáo tại Hội nghị, ông Cao Xuân Giao, Cục trưởng Cục QLĐB III cho biết: Năm 2019, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, Cục Quản lý đường bộ III đã tập trung chỉ đạo thực hiện xuyên suốt nhiệm vụ chính trị được giao, chỉ đạo áp dụng cơ giới hóa, chuyên nghiệp hóa đối với các đơn vị thực hiện hợp đồng Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Quốc lộ (các nhà thầu đã sử dụng xe quét đường, thiết bị kiểm tra cầu, flycam, xe cào bóc…); tổ chức áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, bảo trì và các hoạt động chuyên môn khác của Cục; đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trong mọi tình huống; tiếp tục quyết liệt cải cách hành chính theo hướng hỗ trợ tối đa đối với người dân và doanh nghiệp; duy trì và phát huy văn minh, văn hóa công sở; duy trì khối đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

 

Cục trưởng Cao Xuân Giao chủ trì Hội nghị

 

 Thực hiện kế hoạch bảo trì năm 2019, Cục đã được Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN giao chủ đầu tư công trình; các công trình sửa chữa định kỳ đã được Cục tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật từ khâu chuẩn bị đầu tư cho đến triển khai thi công, nghiệm thu, thanh toán; đến thời điểm hiện tại 100% công trình do Cục làm chủ đầu tư đã áp dụng lựa chọn nhà thầu xây lắp bằng hình thức đầu thầu qua mạng với mục tiêu minh bạch, công bằng lựa chọn được nhà thầu đáp ứng được năng lực thi công, tiết kiệm chi phí đầu tư.

 

Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, Nguyễn Văn Huỵện bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018

 

Đối với công tác đảm bảo giao thông mùa mưa bão, Cục đã chỉ đạo các Chi cục Quản lý đường bộ, các nhà thầu bảo trì, kiểm tra các vị trí xung yếu thường xuyên xảy ra sạt lở, tập kết vật tư, thiết bị để sẵn sàng thi công hót dọn thông đường đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất khi có tình huống xảy ra trong mùa mưa bão. Ban hành quy trình quản lý vật tư dự phòng tại các kho vật tư dự phòng trên địa bàn Cục; Chỉ đạo các Chi cục QLĐB tiếp quản các kho vật tư dự phòng từ các nhà thầu QLBT đường bộ để phục vụ ứng cứu ĐBGT khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả lụt, bão gây ra trên các tuyến đường bị sụt lở, đứt đường trong thời gian sớm nhất đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ an toàn và thông suốt; đồng thời hoàn thành các thủ tục về hồ sơ hoàn công công trình khắc phục hậu quả lụt, bão ĐBGT bước 1.

 

Tình hình vi phạm hành lang vẫn diễn biến phức tạp với các hình thức vi phạm  như san lấp mặt bằng, đấu nối đường ngang trái phép, xây dựng công trình trong hành lang đường bộ…, trên các tuyến Quốc lộ Cục quản lý, Cục ban hành 175 Quyết định xử phạt VPHC về bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang đường bộ, cụ thể: Lập hồ sơ xử lý 89 trường hợp vi phạm HLĐB, xử phạt 908,5 triệu đồng; Về thi công: Lập hồ sơ xử lý 86 trường hợp/xử phạt 743 triệu đồng; Tước 01 giấy phép; đình chỉ hoạt động 32 đơn vị. Về xử lý vi phạm tải trọng và kích thước thùng xe: lập hồ sơ xử lý, ban hành 371 Quyết định xử phạt VPHC: Xử phạt 285 xe/ 01 tỉ 787 triệu đồng, tước 61 giấy phép các loại.

 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục đã lập ban hành kế hoạch số 99/KH-CQLĐBIII ngày 15/01/2019 và các văn bản chỉ đạo, điều hành để tổ chức thực hiện kiểm soát tải trọng xe trong năm 2019; ban hành 47 Quyết định KSTTX kèm theo Kế hoạch và tổ chức triển khai 141 đợt kiểm tra tải trọng xe, kích thước thùng hàng và các hành vi khác trên các tuyến quốc lộ do các đồng chí Lãnh đạo Cục, Chi cục trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, triển khai KSTTX đột xuất trên các Quốc lộ. Sử dụng đồng bộ tất cả lực lượng công chức Thanh tra tại cơ quan Cục và Chi cục gồm 41 công chức thanh tra của Đội Thanh tra - An toàn và 05 Chi cục QLĐB để triển khai thực hiện. Thường xuyên theo dõi, tham mưu đôn đốc các địa phương triển khai công tác KSTTX và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục ĐBVN; Đề nghị Sở GTVT, CSGT tăng cường phối hợp xử lý xe quá tải trên tuyến; Kiến nghị các Ban ATGT, Sở GTVT điều chỉnh vị trí đặt Trạm KSTTX lưu động về các tuyến đường có xe quá tải hoạt động. Kết quả xử lý của Sở GTVT năm 2019: số xe kiểm tra: 27.283 xe; xử phạt 3.352 xe/25,15 tỷ đồng; tước 630 GPLX.

 

Với nhiệm vụ phối hợp với các Sở GTVT cùng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông đường bộ trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng công tác quản lý, bảo trì của các tuyến Quốc lộ ủy thác; Cục đã chỉ đạo các Chi cục Quản lý đường bộ thường xuyên kiểm tra, phát hiện và có các biện pháp cảnh báo, nhắc nhở kịp thời đối với những bất cập về tổ chức giao thông, những vị trí hư hỏng cầu đường tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ ủy thác. 

 

Với phương châm chỉ đạo từng bước thực hiện chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với các tác QL, BDTX các tuyến Quốc lộ; Công tác kiểm tra và giám sát bảo trì đường bộ đã được các Chi cục Quản lý đường bộ và các nhà thầu sử dụng phần mềm quản lý (GOVONE) và sổ tay đường bộ; Cục đã thực hiện việc ứng dụng công nghệ tin học trong công tác quản lý như: triển khai áp dụng các phần mềm Quản lý bình đồ duỗi thẳng, PMS, VBMS, số hóa hồ sơ...Cập nhật kịp thời các thông tin vào phần mềm quản lý. Hàng quý Cục tổ chức Đoàn do lãnh đạo Cục chủ trì kiểm tra công tác nghiệm thu công tác QLBDTX của các Chi cục QLĐB nhằm nâng cao trách nhiệm, chỉ đạo các Nhà thầu BDTX thực hiện tốt hơn công tác QL&BDTX. Đối với các nhà thầu BDTX thực hiện không đạt yêu cầu theo chất lượng thực hiện, Cục đã có văn bản chấn chỉnh đồng thời chỉ đạo các Chi cục QLĐB nghiêm khắc trong công tác chấm điểm hàng tháng; Triển khai phê duyệt và thực hiện một số công trình sửa chữa cầu đường áp dụng công nghệ, vật liệu mới như Công nghệ cào bóc tái chế mặt đường; Công nghệ sửa chữa mặt đường bằng bằng lớp phủ vữa nhựa Polime (MICROFACING); đã và đang tiếp tục thí điểm và áp dụng một số công nghệ về sửa chữa khe co giãn cầu như công nghệ FEBA…; Công nghệ giải pháp nâng cao hiệu quả an toàn giao thông như Hệ thống rào chắn bánh xoay (ETI), tạo nhám mặt đường… Cục Quản lý đường bộ III đã chỉ đạo Trung tâm KTĐB3 tổ chức thực hiện thu thập tài sản dữ liệu đường bộ VRAM của toàn bộ hệ thống Quốc lộ thuộc địa bàn Cục được giao quản lý.

Phòng An toàn giao thông, Cục Quản lý đường bộ III báo cáo tham luận về công tác xứ lý điểm đen, điểm tiểm ẩn TNGT trên các tuyến Quốc lộ của Cục quản lý

 

Trong năm 2019, Cục đã được Bộ GTVT và Tổng cục ĐBVN cho phép đầu tư xử lý 34 vị trí điểm đen về tai nạn giao thông, 25 vị trí tiềm ẩn TNGT, 05 hồ sơ liên quan hệ thống ATGT; 04 hồ sơ sửa chữa đột xuất trên các tuyến Quốc lộ. Đặc biệt là đoạn tuyến dèo Lò Xo đã được đầu tư các dự án như: Sửa chữa, bổ sung hệ thống hộ lan phòng hộ tại các điểm nguy hiểm trên cung đường đen TNGT đèo Lò Xo, đường Hồ Chí Minh đoạn Km1395 - Km1434, tỉnh Quảng Nam và Kon Tum; lắp đặt hệ thống camera giám sát cảnh báo giao thông; cải tạo xử lý đoạn đường cong cua, dốc nguy hiểm; cải tạo mở rộng 13 đường cong nguy hiểm; xây dựng 01 đường cứu nạn và 10 hốc cứu nạn trên đèo Lò Xo - đường Hồ Chí Minh, tỉnh Kon Tum tại các đoạn dốc dọc lớn cứu nguy cho các xe mất phanh. Qua theo dõi các vị trí đã xử lý, khắc phục điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, số vụ TNGT xảy ra đã giảm rõ rệt.

 

 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn Cục trong năm 2020, trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2019, Cục tập trung chỉ đạo các nhà thầu bảo trì tiếp tục áp dụng mạnh mẽ, triệt để máy móc thiết bị để thực hiện công tác BDTX nhằm từng bước nâng cao chất lượng BDTX các tuyến Quốc lộ góp phần nâng cao tuổi thọ công trình; Đồng thời chỉ đạo tổ chức triển khai thi công đối với các công trình trong kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2020 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Chỉ đạo rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư với mục tiêu bàn giao mặt bằng, triển khai thi công ngoài hiện trường trong thời gian nhanh nhất. Cùng với đó, Cục tiếp tục chỉ đạo các Chi cục Quản lý đường bộ, các nhà thầu QL, BDTX, các đơn vị liên quan nêu cao tinh thần sẵn sàng ứng phó, đảm bảo giao thông trên các tuyến QL trực tiếp quản lý; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư để kịp thời phối hợp với các địa phương trong công tác PCLB, ĐBGT trên các tuyến quốc lộ thuộc phạm vi quản lý.

 

Tổ chức lực lượng quản lý tốt hành lang an toàn đường bộ với giải pháp trọng tâm là tăng cường tuần tra phát hiện ngăn chặn kịp thời đối với các hành vi vi phạm; kiên quyết tổ chức xử lý yêu cầu đối tượng vi phạm tự khắc phục hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương tổ chức cưỡng chế đối với các đối ượng vi phạm hành lang an toàn đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tiếp tục tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời các bất cập về tổ chức giao thông; phát hiện và xử lý ngay những vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; đảm bảo cầu đường êm thuận, biển báo rõ ràng phục vụ người và phương tiện tham gia giao thông an toàn.

 

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và liên tục của ngành đường bộ nói chung và Cục Quản lý đường bộ III nói riêng; vì vậy, trong năm 2020 cần tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, các lực lượng trong toàn Cục tham gia tích cực kiểm soát tải trọng xe; tiếp tục giao các Chi cục QLĐB trên cơ sở kế hoạch thanh tra, kiểm tra được Tổng cục ĐBVN phê duyệt, phối hợp với các lực lượng chức năng dưới sự chỉ đạo của Cục tổ chức kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn được giao quản lý. Tiếp tục thực hiện chủ trương ứng dụng khoa học công nghệ mới trong công tác sửa chữa đường bộ trong đó tiếp tục ưu tiên áp dụng các loại vật liệu mới, ưu tiên áp dụng máy móc thiết bị trong công tác bảo dưỡng thường xuyên với mục tiêu làm tăng năng suất lao động, giảm giá thành. 

 

 

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện và Công đoàn Tổng cục ĐBVN tặng giấy khen của Công đoàn Ngành GTVT cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện biểu dương những thành tích mà Cục đã đạt được trong năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Cục đã khắc phục và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tổng Cục trưởng mong muốn trong thời gian tới Cục QLĐB III sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác sửa chữa đường bộ, xử lý và hạn chế dần tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang…tập trung rà soát hệ thống vạch sơn, biển báo, biển chỉ dẫn trên các tuyến đường bộ để có những điều chỉnh kịp thời tránh gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tiếp tục áp dụng mạnh mẽ, triệt để máy móc thiết bị để thực hiện công tác BDTX nhằm từng bước nâng cao chất lượng BDTX các tuyến Quốc lộ, xóa bỏ các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến Quốc lộ do Cục quản lý.góp phần nâng cao tuổi thọ công trình và đảm bảo an toàn giao thông.

 

Tập thể Lãnh đạo cục và Cán bộ công chức của Cục Quản lý đường bộ III chụp hình lưu niệm với Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện và lãnh đạo các Vụ chức năng của  Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

 

(Phòng TCHC-Cục QLĐB III)

 


Các bài khác

[Trở lại]

 

Bão số 5 qua miền Trung: Xả trạm BOT QL1 Bình Định, nhiều tuyến QL1 qua Bình Định ngập sâu trong nước, nhiều nhà cửa sập đổ

 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Công điện yêu cầu triển khai công tác phòng, chống áp thấp nhiệt đới gây ra.

 

Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III yêu cầu xử lý nghiêm xe quá khổ quá tải

 

Năm 2020, nguồn vốn bảo trì sẽ thực hiện theo cơ chế mới

 

Công đoàn GTVT phát động phong trào thi đua văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025

xem thêm  

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: