CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

TIN NGÀNH GTVT

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Tổng cục ĐBVN năm 2017 và Danh mục tài liệu tham khảo

Ngày 18/4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã có văn bản số 53/TB-TCĐBVN Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Tổng cục ĐBVN năm 2017 và Danh mục tài liệu tham khảo.

Nội dung Thông báo như sau:

Thực hiện kế hoạch thi tuyển công chức năm 2017, Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan và các thí sinh dự thi tuyển như sau:

1. Về danh sách thí sinh đủ điều kiện và thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ngày 14/4/2017, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1262/QĐ-TCĐBVN phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và thí sinh không đủ điều kiện dự thi, trong đó:

- Thí sinh đủ điều kiện dự thi: 151 thí sinh;

- Thí sinh không đủ điều kiện dự thi: 14 thí sinh

(Chi tiết tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo Thông báo này).

2. Về danh mục tài liệu tham khảo phục vụ cho thi tuyển công chức

a) Môn thi kiến thức chung và môn kiến thức chuyên ngành: Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo  Thông báo này.

b) Môn thi ngoại ngữ:

- Đối với ngạch chuyên viên: Thi trình độ tiếng Anh tương đương bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Đối với ngạch cán sự: Thi trình độ tiếng Anh tương đương bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

c) Môn thi tin học: Thi trình độ theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

* Ghi chú: Dự kiến từ ngày 24-26/4/2017, Hội đồng thi tuyển công chức sẽ có Thông báo triệu tập thí sinh dự thi, gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ thí sinh đã cung cấp trong hồ sơ đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục trực thuộc Tổng cục và đăng trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục, Tạp chí Đường bộ Việt Nam.

Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam trân trọng thông báo.

Chi tiết các Phụ lục kèm theo Thông báo này:

Phụ lục 1: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi

Phụ lục 2: Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Phụ lục 3: Danh sách tài liệu tham khảo dùng cho thi tuyển công chức Tổng cục ĐBVN năm 2017.


Các bài khác

[Trở lại]

 

Hội nghị trực tuyến về công tác kiểm soát tải trọng xe trong Quý I năm 2017

 

Phải đảm bảo tiến độ lắp đặt trạm thu phí tự động không dừng trên QL1

 

Hàng loạt quá tải bị bắt khi Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện đi kiểm tra đột xuất

 

Công điện bảo đảm trật tự, ATGT dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5

 

Minh bạch từ nỗ lực quyết toán 54 dự án BOT

xem thêm  

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: