CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

TIN NGÀNH GTVT

Tổng cục ĐBVN vừa có công văn đề nghị xử lý vi phạm về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ khu vực Miền Trung, Tây Nguyên

Tổng cục ĐBVN vừa có công văn đền xử lý vi phạm về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, vi phạm lòng, lề đường, vi phạm vỉa hè và các vi phạm trên quốc lộ trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung, Tây Nguyên. 

Công văn gửi các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Cục Quản lý đường bộ IV, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố:  Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông.

Công văn nêu rõ, thực hiện các quy định của Đảng, Chính phủ về công tác lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ, các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 166/TB-VPCP ngày 29/3/2017 và các Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về kết quả các chuyến thăm và làm việc với Lãnh đạo các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành văn bản số 2615/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 28/4/2017 và nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo Cục Quản lý đường bộ III, các Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của tổ chức cá nhân đối với phạm vi đất trong hành lang an toàn đường bộ, vi phạm sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè và các công trình đường bộ.

Cục Quản lý đường bộ III, cơ quan giao quản lý quốc lộ tại 10 tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, các Chi cục Quản lý đường bộ, các Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan đã triển khai khá tích cực công tác này, kết quả đã phát hiện, xử lý được nhiều vụ vi phạm. Riêng trong quý III/2017, Cục Quản lý đường bộ III báo cáo đã vận động nhân dân không đổ rác bừa bãi và tự tháo dỡ 196 biển hiệu, mái che; Các cơ quan quản lý đường bộ và thanh tra giao thông đã tháo dỡ 3 pano, 118 lều quán mái che, 1335 biển hiệu, 48 m thuộc 2 đoạn tường xây, 113 ô dù, bục bệ, 54 điểm buôn bán và tập kết vật liệu; Rào chắn hộ lan tại 6 vị trí (với chiều dài 88,56 m) do tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự ý đấu nối trái phép; đình chỉ 1 công trình xây tường rào và 3 vị trí đấu nối trái phép; giải tỏa một số vi phạm khác; chặt hạ 476 cây xanh che khuất tầm nhìn và một số công việc khác.

Các đơn vị thuộc Cục Quản lý đường bộ III cũng đã lập hồ sơ 126 vi phạm san lấp mặt bằng và đối nối trái phép, thi công công trình trái phép trong hành lang an toàn đường bộ, trình Cục trưởng ban hành quyết định xử phạt, nộp kho bạc 999,6 triệu đồng; Phối hợp lập hồ sơ vi phạm hành chính 304 trường hợp vi phạm, chuyển cơ quan địa phương tiếp nhận xử lý.

Kết quả như trên là sự nỗ lực của Cục Quản lý đường bộ III, các Chi cục Quản lý đường bộ, các ngành, các cấp thuộc 10 tỉnh trên địa bàn Miền Trung, Tây Nguyên và ý thức chấp hành của nhân dân.

Tuy nhiên, công tác lập lại trật tự an toàn giao thông và quản lý, bảo vệ, xử lý vi phạm vào phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ, vi phạm về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè và vi phạm hành chính khác đối với công trình đường bộ còn diễn biến phức tạp, còn những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, dẫn đến: Số lượng các vi phạm còn nhiều, nhất là các vi phạm không xử lý từ đầu sẽ rất khó giải quyết như san lấp mặt bằng, đấu nối và xây dựng công trình trái phép; Nhiều vụ vi phạm được  Cục Quản lý đường bộ III và các đơn vị thuộc Cục Quản lý đường bộ III lập hồ sơ vi phạm hành chính sau đó chuyển cơ quan địa phương tiếp nhận xử lý, tổ chức cưỡng chế giải tỏa nhưng chính quyền cấp huyện, cấp xã chưa tổ chức thực hiện, dẫn đến không xử lý được vi phạm làm ảnh hưởng đến trật tự hành lang an toàn đường bộ và trật tự an toàn giao thông, riêng các vụ vi phạm xây dựng, vi phạm san lấp, vi phạm đấu nối còn ảnh hưởng đến quá trình thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng tuyến đường và xây dựng công trình công cộng.

Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên tuyến đường quốc lộ qua địa bàn các tỉnh và thành phố, Tổng cục Đường bộ Việt Nam trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và Cục Quản lý đường bộ III, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố như: đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân các tỉnh : Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông  chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã có các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn: Tăng cường công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ theo đúng quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 52 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ (gồm đất của đường bộ và đất trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ), bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ Quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, chống lấn, chiếm, cưỡng chế, dỡ bỏ các công trình trái phép theo quy định tại khoản 5 Điều 41 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, nhất là các vụ vi phạm hành chính đã được Cục Quản lý đường bộ III và các đơn vị thuộc Cục Quản lý đường bộ III chuyển hồ sơ đến để cưỡng chế, giải tỏa.

Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã có tuyến quốc lộ đi qua, thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

Đề nghị lực lượng công an quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-BCA ngày 21/6/2011 của Bộ Công an Quy định lực lượng Công an kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Phối hợp với Cục QLĐB III, các Chi cục QLĐB, Sở Giao thông vận tải trên địa bàn và các lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

Yêu cầu Cục Quản lý đường bộ III và các Sở Giao thông vận tải được giao quản lý quốc lộ phải tích cực thực hiện công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý, xử phạt vi phạm hành chính, lập biên bản và hồ sơ vi phạm chuyển địa phương cưỡng chế giải tỏa theo các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, văn bản số 2516/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 28/4/2017, văn bản số 2657/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 10/5/2017 và các văn bản của Tổng cục Đường.

(duongbo.vn)

Các bài khác

[Trở lại]

 

Đồng chí Phạm Minh Chính làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ GTVT

 

Tổng cục ĐBVN tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017: "Quản lý nhà nước có tốt hay không nhờ vào cải cách hành chính”

 

Công đoàn Cục Quản lý đường bộ III tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023

 

Bộ GTVT tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017

 

Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt đông của Quỹ BTĐB TW giai đoạn 2013-2017 "Quỹ BTĐB góp phần giảm thiểu TNGT, đảm bảo các tuyến đường được triển khai êm thuận"

xem thêm  

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: