CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

TIN NGÀNH GTVT

Tập trung triển khai, thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 3

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa vừa ký Văn bản số 3979/BGTVT/VP đề nghị các Thứ trưởng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai, thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2017 số 34/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2017 và các kiến nghị của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo số 197/BC-TCTTTg ngày 05 tháng 4 năm 2017.
 

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ GTVT ngày 21/3/2017

Theo đó, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đề nghị các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
- Tăng cường chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 19-2017/NQ-CP và số 35/NQ-CP của Chính phủ; các nhiệm vụ, giải pháp đã triển khai tại Hội nghị giao ban Quý I và Thông báo kết luận số 115/TB-BGTVT ngày 10/4/2017 của Bộ trưởng tại Hội nghị giao ban Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2017; kịp thời có các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của từng lĩnh vực, của toàn ngành, quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao nhất;

+ Các Vụ: Vận tải, An toàn giao thông (ATGT); Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan bảo đảm an toàn, thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017.

+ Vụ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện hàng không Việt Nam, các Trường Đại học thuộc Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập.

+ Vụ Vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

+  Các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai công tác xây dựng, trình các văn bản quy phạm pháp luật, đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ GTVT. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và việc soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết của bộ, cơ quan mình, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xin lùi thời hạn trình văn bản hoặc để nợ đọng văn bản quy định chi tiết.

- Trên cơ sở Báo cáo số 197/BC-TCTTTg ngày 05/4/2017 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra của Tổ công tác tại Bộ GTVT, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, công việc còn nợ đọng; xử lý dứt điểm các tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, Vụ ATGT chủ trì, phối hợp với: Vụ Vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu, đề xuất các giải pháp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong công tác đảm bảo TTATGT và chống ùn tắc giao thông đang có chiều hướng gia tăng, nhất là tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh;

-Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng cục ĐBVN và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát các đường ngang, lối đi dân sinh giao cắt với đường sắt và kịp thời xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông để tổ chức cảnh giới, cảnh báo kịp thời nhằm giảm thiểu tại nạn giao thông; xử lý nghiêm theo quy định đối với các tố chức, cá nhân vi phạm quy định về ATGT đường sắt;

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với các địa phương tăng cường các giải pháp đảm bảo ATGT đường thủy nội địa, tổ chức phân cấp tuyến sông đường thủy nội địa một cách hợp lý khoa học, đặc biệt tăng cường quản lý chặt chẽ chất lượng phương tiện vận chuyến hành khách dân sinh ngang sông, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các phương tiện thủy nội địa hoán cải không bảo đảm quy chuẩn, an toàn trong quá trình khai thác;

Tổng cục ĐBVN, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với các lực lượng chức năng của Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong kiểm soát tải trọng xe (KTTTX), hoàn thiện các quy định có liên quan nhằm đẩy nhanh triển khai xây dựng các Trạm KTTTX trên đường bộ, ngăn chặn vi phạm từ gốc, từ khâu đăng kiểm phương tiện, kiểm soát chặt chẽ việc quy định về kích thước thành, thùng xe; Tổng cục ĐBVN, Văn phòng ủy ban ATGT Quốc gia và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình KTTTX sau giai đoạn tổng kết Ké hoạch liên ngành số 12593/KHPH-BGTVT-BCA và đề xuất các phương án hiệu quả kiểm soát tải trọng phương tiện trong thời gian tới.

+ Vụ Vận tải, Thanh tra Bộ, Tổng cục ĐBVN và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường các giải pháp đế xử lý triệt để “xe dù, bến cóc”. Đồng thời, Vụ Vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ theo trình tự rút gọn, báo cáo Bộ để trình Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 5/2017.

+ Vụ KCHTGT chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, báo cáo lãnh đạo Bộ để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

+ Các Vụ: Đối tác công - tư, Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển KCHTGT; tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế, đặc biệt là các cơ chế, chính sách thông thoáng để khuyến khích nhà đầu tư tham gia đầu tư phát triển KCHTGT.

+ Cục QLXD&CLCTGT, các Ban QLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao năng lực thẩm định thiết kế, dự toán công trình; tăng cường công tác quản lý đấu thầu, kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ tiến độ thi công, chất lượng công trình; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, đường sắt đô thị tại các thành phố lớn, nhất là tại các tuyến đường kết nối với đầu mối giao thông lớn để sớm đưa vào khai thác; xử lý nghiêm minh tập thể, cá nhân có hành vi cấu kết, buông lỏng quản lý, gây thất thoát kinh phí đầu tư của nhà nước; kiên quyết không để các tổ chức tư vấn thiết kế, giám sát và các nhà thầu có năng lực yếu kém tham gia các dự án của ngành; tăng cường các giải pháp, công cụ độc lập hiệu quả để giám sát chặt chẽ các công trình, dự án BOT.

+ Tổng cục ĐBVN, các Ban QLDA, nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai áp dụng hình thức thu phí không dừng.

DT


Các bài khác

[Trở lại]

 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Tổng cục ĐBVN năm 2017 và Danh mục tài liệu tham khảo

 

Hội nghị trực tuyến về công tác kiểm soát tải trọng xe trong Quý I năm 2017

 

Phải đảm bảo tiến độ lắp đặt trạm thu phí tự động không dừng trên QL1

 

Hàng loạt quá tải bị bắt khi Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện đi kiểm tra đột xuất

 

Công điện bảo đảm trật tự, ATGT dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5

xem thêm  

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: