CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

TIN NGÀNH GTVT

Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Chấn chỉnh công tác đấu thầu

 Tổng cục ĐBVN vừa có công văn gửi các đơn vị yêu cầu chấn chỉnh công tác đấu thầu.

Công văn gửi các Vụ, Văn phòng, Cục QLXD đường bộ, các Cục quản lý đường bộ; các Sở GTVT được giao quản lý quốc lộ; Ban Quản lý Dự án; Trung tâm kỹ thuật đường bộ; Các trường, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục.

Công văn nêu rõ ngày 27/12/2017, Thủ tướng đã ban hành chỉ thị 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và các hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, Bộ GTVT đã có văn bản 1395/BGTVT-CQLXD ngày 06/02/2018 để triển khai chỉ thị trên.

Để triển khai chỉ thị Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ quan thực hiện nghiêm các nội dung: Đối với các đơn vị có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước có trách nhiệm, tổ chức nghiên cứu, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung trong chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản của Bộ GTVT. Các đơn vị sử dụng nguồn NSNN hoặc có vốn khác của nhà nước (trừ vốn QBTĐBTW) chủ động đề ra các biện pháp chào hàng cạnh tranh để áp dụng nhằm thực hiện tốt chỉ thị trên của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT. Trưởng hợp cần thiết ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành hướng dẫn các gói thầu thuộc phạm vi có thể được chỉ định thầu theo Luật Đấu thầu chuyển sang áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh.

Đối với các Dự án từ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương để phấn đấu đạt tỉ lệ 40% gói thầu phải chào hàng cạnh tranh, Tổng cục ĐBVN yêu cầu:

Áp dụng chào hàng cạnh tranh thay chỉ định thầu. Đối với các gói thầu thuộc phạm vi có thể chỉ định thầu theo Luật đấu thầu năm 2013 thuộc các dự án (hoặc nhiệm vụ chi) sử dụng nguồn QBTĐBTW phải chuyển sang áp dụng chào hàng cạnh tranh.

 Cụ thể là các gói thầu thuộc các nhóm sau: Các gói thầu tư vấn kiểm toán, gói thầu mua bảo hiểm (nếu có) giá trị từ 50 triệu đến mức phải đấu thầu rộng rãi:

Các gói thầu tư vấn giám sát, kiểm định chất lượng công trình (trừ công việc cần kiểm định ngay để xác định nguyên nhân sự cố, hư hỏng để sửa chữa ngay) có giá trị từ 100 triệu đến mức phải đấu thầu rộng rãi;

Các gói thầu sửa chữa nhỏ có quy mô từ 200 triệu đến mức phải đấu thầu rộng rãi, trừ trường hợp sửa chữa khẩn cấp để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình; phòng chống nguy cơ sập đổ công trình, nguy cơ sự cố an toàn trong khai thác sử dụng; sửa chữa khẩn cấp bước I và các trường hợp đặc biệt khác;

Gói thầu mua sắm vật tư trang thiết bị dự phòng, mua sắm thiết bị khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp khẩn cấp nêu lên tại;

Các gói thầu khác nếu thấy phù hợp

Các đơn vị thẩm định trình Tổng cục ĐBVn được chủ động đề xuất hình thức lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh hoặc hình thức đấu thầu để cạnh tranh hơn trong trường hợp thấy phù hợp, nhưng chủ đầu tư/bên mời thầu đã trình là chỉ định thầu hoặc tự thực hiện.

Trường hợp cần thay đổi hình thức  so với quy định đơn vị được giao là chủ đầu tư/ bên mời thầu báo cáo để Tổng cục ĐBVN xem xét giải quyết.
Về đấu thầu qua mạng: Các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tập huấn, trang bị các điều kiện cần thiết để khi đủ điều kiện chuyển sang đấu thầu qua mạng. Các đơn vị đấu thầu qua mạng, báo cáo Tổng cục ĐBVN để tổ chức đấu thầu qua mạng.

Về công tác thanh tra, kiểm tra: Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đấu thầu đối với các chủ thể liên quan trong việc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và văn bản của Bộ GTVT và nội dung văn bản này.

 

(duongbo.vn)

Các bài khác

[Trở lại]

 

Cục Quản lý đường bộ III mạnh tay xử lý xe quá tải hoành hành cuối năm

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí BOT

 

Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam (KHKT) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và tổng kết công tác Hội năm 2017.

 

Phó tổng Cục Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Phó cục trưởng Cục QLĐB III.

 

Đảng ủy Tổng cục ĐBVN triển khai nhiệm vụ năm 2018

xem thêm  

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: