CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

TIN NGÀNH GTVT

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp về cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Bộ

 Chiều 24/8, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp về cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Bộ. Tham dự có thứ trưởng Nguyễn Văn Công, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp về cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Bộ

Theo báo cáo của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Văn Lâm, thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, các đơn vị thuộc Bộ đã xây dựng và trình Bộ đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị. Vụ Tổ chức cán bộ cũng đã trực tiếp làm việc với từng đơn vị về các đề án này.

Theo Vụ trưởng Trần Văn Lâm, Bộ GTVT đã xây dựng và phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế các đơn vị hành chính, sự nghiệp từ năm 2015 đến 2021 với chỉ tiêu chi tiết từng năm. Vụ sẽ tham mưu cho Bộ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Vụ Tài chính cũng tham mưu để lãnh đạo Bộ giao các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ theo từng giai đoạn.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, Vụ trưởng Trần Văn Lâm cho biết Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị giải thể các phòng tại Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Kế hoạch đầu tư, sắp xếp thu gọn theo lộ trình từ 3 đến 4 phòng tại Văn phòng Bộ, giảm 2 phòng tại Thanh tra Bộ. Đối với các Tổng cục, Cục, theo đề án sẽ giảm  khoảng 61 tổ chức từ cấp phòng trở lên. Đối với các cơ quan sự nghiệp bao gồm các Viện, Trường, Ban quản lý dự án... dự kiến sẽ sắp xếp để giảm khoảng 70 đầu mối từ cấp phòng trở lên, từ 390 đầu mối xuống còn 320 đầu mối.

Sau khi nghe một số Cục, Vụ báo cáo đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tại đơn vị mình, ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ xây dựng đề án tinh giản biên chế, đề án vị trí việc làm để bộ máy của Bộ thực sự gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, Vụ Tổ chức cán bộ cũng phải thành lập một Hội đồng rà soát các đề án của các đơn vị về tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy, từ đó tham mưu cho lãnh đạo Bộ có quyết định để bộ máy, cán bộ các đơn vị gọn nhẹ, không chồng chéo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với đề án vị trí việc làm, Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm trong sắp xếp, thu gọn đầu mối cũng như tinh giản biên chế nhưng phải đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Ngoài ra, lãnh đạo các đơn vị cũng cần có kế hoạch, lộ trình, kết hợp với công tác tuyên truyền để giảm bớt số lượng cán bộ cấp phó tại các tổ chức, đơn vị.

(mt.gov.vn)


Các bài khác

[Trở lại]

 

Bộ GTVT yêu cầu bảo đảm ATGT dịp 2/9 và năm học mới 2018 - 2019

 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thúc tiến độ các dự án giao thông tại Gia Lai

 

Đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải làm việc tại Đắk Lắk

 

Cơ cấu, chức năng mới của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

 

Xử lý tồn tại liên quan đến Dự án mở rộng QL1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên

xem thêm  

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: