CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

TIN NGÀNH GTVT

Đảng ủy Tổng cục ĐBVN quán triệt Nghị quyết trung ương 7 Đảng Khóa XII

 Sáng nay (7/8), Đảng ủy Tổng cục ĐBVN đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục ĐBVN phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục ĐBVN cho biết, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, cải cách chính sách tiền lương. Đây là những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước. Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2018 của Đảng bộ Bộ GTVT, Đảng ủy Tổng cục ĐBVN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương  phổ biến nội dung cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Nghị quyết 26-NQ/TƯ được ban hành với những mục tiêu rất cụ thể cùng 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là 2 trọng tâm, 5 đột phá cho thấy tính toàn diện, khoa học và đổi mới của Đảng đối với một trong những nhiệm vụ then chốt. Đây là nghị quyết không chỉ thay thế Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn thể hiện một bước tiến mới về tư duy lãnh đạo của Trung ương, là căn cứ, định hướng quan trọng, đồng thời là động lực tiếp thêm sức mạnh cho cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới công tác cán bộ. 

Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương  phổ biến nội dung cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 7.

Tính khả thi của Nghị quyết số 26-NQ/TƯ không chỉ ở các trọng tâm, đột phá, mà còn thể hiện ở các nhiệm vụ, giải pháp rất toàn diện. Mỗi nhóm nhiệm vụ, giải pháp đều được cụ thể từng nội dung để dễ nắm bắt. Ví dụ trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ”, bên cạnh việc đổi mới đánh giá cán bộ, Trung ương xác định luôn những việc rất cụ thể như xây dựng Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và học tập ngoại ngữ; xây dựng Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài... Đổi mới công tác cán bộ là việc khó, nên đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân.

Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nêu rõ 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Đồng thời, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng như phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII cũng đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội với 11 nội dung cải cách và 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm mục tiêu cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hoài Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục nhấn mạnh, để Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đi vào thực tiễn, ngay sau khi tiếp thu đầy đủ những nội dung của Nghị quyết, các Đảng bộ, Chi bộ thông qua những hình thức khác nhau phải phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ đảng viên để mỗi cán bộ đảng viên có tư duy, hành động cụ thể nhằm triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết tại đơn vị. 

 

N.T

Các bài khác

[Trở lại]

 

Hội nghị giao ban tình hình thực hiện kế hoạch tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2018 của Tổng cục ĐBVN

 

“Số hóa” 87 thủ tục hành chính ngành GTVT

 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam nỗ lực xóa điểm đen tai nạn đường đèo dốc

 

Không lùi thời hạn cán đích toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

 

Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

xem thêm  

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: