CÁC MỤC THÔNG TINTHÔNG TIN - THÔNG BÁO

Thông báo hủy kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, vật tư thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn 2 gói thầu HV2- XL10 và gói thầu HV2-XL11

Khu QLĐB III thông báo hủy kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, vật tư thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn 2 gói thầu HV2-XL10 và gói thầu HV2-XL11 như sau:
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản bị hủy:
- Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo;
- Địa chỉ: số 34 đường D, Khu dân cư LakeviewCity, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM.
2. Lý do hủy: do Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo không thực hiện đấu giá trực tuyến được theo Công văn số 240/CV-KB ngày 18/6/2024 của Công ty;

Khu Quản lý đường bộ III thông báo để các cơ quan, tổ chức được biết

 Xem chi tiết Thông báo tại đây: Thông báo số 66


Các bài khác

[Trở lại]

 

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, vật tư thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn 2 gói thầu HV2-XL10 và gói thầu HV2-XL11 (lần 2)

 

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận xử lý thông tin về an toàn giao thông của Khu Quản lý đường bộ III

 

Quyết định Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức thanh lý tài sản,vật tư thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn 2 gói thầu HV2-XL10 và gói thầu HV2-XL11

 

Thông báo bán đấu giá tài sản, vật tư thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn 2 gói thầu HV2-XL10 và gói thầu HV2-XL11

Thông tin - thông báo

xem thêm  


       
 

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.khuqldb3.drvn.gov.vn
 
Truy cập: