CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

TIN NGÀNH GTVT

Tổng cục ĐBVN tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017: "Quản lý nhà nước có tốt hay không nhờ vào cải cách hành chính”

“Quản lý nhà nước có tốt hay không nhờ vào cải cách hành chính” là khẳng định của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện tại Hội nghị Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017 sáng nay (6/10).

 

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 của Tổng cục ĐBVN được tổ chức trực tuyến có sự tham gia của Các Cục QLĐB, Ban quản lý dự án và các Sở Giao thông vận tải.

Theo bà Trần Kim Hoa, Chánh văn phòng Tổng cục ĐBVN, trong 9 tháng đầu năm Tổng cục ĐBVN đã đạt được một số kết quả nổi bật: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, chiến lược, quy hoạch được thực hiện chủ động, tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả của ngành GTVT. Rà soát, đánh giá Luật GTĐB và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung.

 Công tác cải cách hành chính,ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử được thực hiện quyết liệt. Xây dựng mới phần mềm quản lý văn bản trong đó sử dụng chữ ký điện tử để giải quyết công việc. Thực hiện trên toàn quốc phần mềm dịch vụ công cấp độ 4 đối với cấp phép vận tải quốc tế từ 1/6/2017.

Bà Trần Kim Hoa, Chánh văn phòng Tổng cục ĐBVN trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Công tác tổ chức giao thông, rà soát điều chỉnh biển báo hiệu đường bộ, xử lý điểm đen được thực hiện tích cực, góp phần đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.  Ngày 31/5/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TCĐBVN về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ. Công tác kiểm soát tải trọng xe tiếp tục được duy trì; hoàn thành thiết kế mẫu mô hình Trạm KTTTX cố định.

Công tác kiểm tra chất lượng, tiến độ các dự án SCĐK, công tác quản lý và bảo dưỡng quốc lộ được duy trì thực hiện hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm đối với chất lượng, tồn tại trong bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ.

Trung tâm quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT thường xuyên chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý theo quy định các đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm góp phần đảm bảo ATGT, nâng cao chất lượng phục vụ.

Công tác quyết toán các dự án hoàn thành; giám sát thu phí các dự án BOT được tích cực thực hiện góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.  

Triển khai Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) được thực hiện tích cực, khẩn trương. Đã khởi công xây dựng một số cầu dân sinh thuộc Dự án LRAMP theo đúng kế hoạch.

Xử lý kịp thời thông tin tiếp nhận qua đường dây nóng.

Công tác xã hội, từ thiện, chăm lo đời sống, việc làm cho CNVCLĐ được lãnh đạo, công đoàn các cấp quan tâm thực hiện.

Ông Lê Hồng Điệp đã trình bày báo cáo về công tác quản lý, bảo trì .

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện yêu cầu các đơn vị cần phối hợp các cơ quan để giải trình các dự thảo Nghị định, quyết định liên quan đến lĩnh vực đường bộ do Tổng cục trình. Theo dõi các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu lĩnh vực đường bộ và Đề án tiếp tục đẩy mạnh XHH lĩnh vực đường bộ giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

 Công tác kế hoạch cần nhanh chóng trình Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương bổ sung kế hoạch chi năm 2017; Điều chỉnh kế hoạch chi năm 2017 cho các đơn vị; Tiếp tục đàm phán, ký hết hợp đồng dịch vụ thu giá sử dụng đường bộ.
 
Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì năm 2017; tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng; đôn đốc đẩy mạnh giải ngân số vốn đã giao; tiếp tục triển khai công tác lập lại trật tự hành lang ATĐB, đường sắt;  Xây dựng bổ sung các định mức trong lĩnh vực bảo trì có áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới; hoàn thiện mẫu quy trình bảo trì; tổ chức quản lý, bảo trì đảm bảo ATGT hệ thống quốc lộ của cả nước; Triển khai các hoạt động hợp tác với các tổ chức, chuyên gia nước ngoài để đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào quản lý bảo trì;
 Công tác ATGT Tổng cục trưởng yêu cầu nắm bắt và xử lý kịp thời các bất cập trong tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ để giải quyết các vấn đề liên quan đến ATGT; kịp thời xử lý sự cố về cầu đường, ùn tắc giao thông, các vị trí mất ATGT; có phương án triển khai công tác bảo đảm giao thông trong các dịp lễ hội, hội nghị APEC; Tăng cường rà soát công tác đảm bảo giao thông; Chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát tình hình diễn biến ATGT, đặc biệt tại các vị trí có nguy cơ tai nạn cao để kịp thời xử lý nếu đáp ứng tiêu chí điểm đen, điểm tiềm ẩn, tránh các tai nạn nghiêm trọng xảy ra;  Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát tải trọng xe.

Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh Hoàng Đình Sáu phát biểu tại Hội nghị.

Công tác quản lý phương tiện và người lái tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông hoàn thiện “Quy chế phối hợp để quản lý vi phạm của người lái xe”;  Tiếp tục thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng và đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống thông tin quản lý GPLX Trung ương; Nghiên cứu sửa đổi Câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe ô tô và giáo trình đào tạo lái xe ô tô; triển khai xây dựng đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX góp phần đảm bảo ATGT”.

Công tác xây dựng cơ bản cần tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình, công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện sớm và phòng ngừa các sai sót trong thiết kế, thi công, giải quyết kịp thời những vướng mắc trên các công trường đang thi công, đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án, giải ngân theo kế hoạch được giao đối với các dự án đang thực hiện chuyển sang 2017.

  Công tác KHCN, MT, HTQT cần nhanh chóng triển khai xây dựng hệ thống quản lý khai thác, giám sát dữ liệu thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ; Triển khai công tác nhập dữ liệu hệ thống quản lý cầu địa phương; cập nhật cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý cầu; Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra hệ thống thu phí tại các trạm thu phí trên quốc lộ.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị phải tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, “Quản lý nhà nước có tốt hay không nhờ vào cải cách hành chính” Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Để cải cách hành chính các Cục, các Vụ cần rà soát làm thế nào kết nối các Sở  Giao thông vận tải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong công tác cấp đổi giấy phép và tất cả các hoạt động cần công khai minh bạch để cho người dân giám sát.

Tổng cục trưởng cho biết trong thời gian tới Tổng cục ĐBVN sẽ thực hiện chương trình kiểm tra cải cách hành chính đối với  các đơn vị của Tổng cục.

(duongbo.vn)

Các bài khác

[Trở lại]

 

Công đoàn Cục Quản lý đường bộ III tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023

 

Bộ GTVT tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017

 

Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt đông của Quỹ BTĐB TW giai đoạn 2013-2017 "Quỹ BTĐB góp phần giảm thiểu TNGT, đảm bảo các tuyến đường được triển khai êm thuận"

 

Tại Cục Quản lý đường bộ III (Đà Nẵng), Hội KHKT Cầu đường Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn KHKT về cầu đường cho các hội viên từ địa bàn các tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên

 

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện: "Nhanh chóng triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng vì lợi ích của người dân"

xem thêm  

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: