CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

TIN NGÀNH GTVT

Tổng cục ĐBVN có văn bản yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống đường địa phương trong mùa mưa, bão năm 2017

Tổng cục ĐBVN có công văn số 2979/TCĐBVN-QLBTĐB-ATGT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành và các cấp thực hiện bảo trì, sửa chữa công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương để bảo đảm an toàn trong mùa mưa, bão 2017.

Theo đó, Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành và UBND cấp huyện tiến hành kiểm tra tình trạng hoạt động các cầu, phà, cầu phao, bến đò, các vị trí có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão để kịp thời phát hiện sớm các dấu hiệu nguy hiểm để sửa chữa, xử lý hoặc chấn chỉnh công tác quản lý nhằm bảo đảm ATGT trong quá trình khai thác sử dụng. Duy trì thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất sớm (nếu có) trước mùa mưa bão. Trong trường hợp xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm, thực hiện các quy định về xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho khai thác sử dụng theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Bảo trì công trình xây dựng và Thông tư số 12/2014/TTBGTVT của Bộ GTVT hướng dẫn hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn.

Rà soát quy trình vận hành khai thác các bến phà, cầu phao, bến đò, ngầm, tràn trên đường bộ, sửa đổi bổ sung (nếu cần thiết), bổ sung biển báo, cột thủy trí, cọc tiêu tại các bến phà, các đoạn đường ngầm, đường tràn. Tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện hoạt động, các trang thiết bị an toàn, nội qui hoạt động đặc biệt của phà, đò, cầu phao để bảo đảm an toàn.

Các Sở GTVT ngoài việc thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường được giao quản lý phải hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ đối với UBND các quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc trong việc thực hiện quản lý, bảo trì và vận hành, khai thác các công trình cầu, cầu treo dân sinh, phà, cầu phao, bến đò, đường ngầm, đường tràn trên hệ thống đường trên địa bàn tỉnh;

UBND cấp huyện, ngoài việc thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường được giao quản lý phải hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ UBND các xã trong việc thực hiện quản lý, bảo trì và vận hành, khai thác các cầu, cầu treo dân sinh, phà, bến đò, cầu phao, các vị trí đường ngầm, đường tràn trên hệ thống đường do các xã quản lý.

Tổng cục ĐBVN cũng đề nghị Sở GTVT, UBND các cấp kiên quyết dừng khai thác nếu công trình nguy hiểm không bảo đảm an toàn khai thác, hoặc chủ công trình không chấp hành các qui định về ATGT, đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời. Kiên quyết thực hiện các biện pháp cấm người, phương tiện qua các công trình, phương tiện vượt sông đã dừng khai thác hoặc cấm sử dụng, đồng thời có các phương án đảm bảo giao thông phù hợp. Rà soát chấn chỉnh các đò, phà chưa có giấy phép hoạt động, chưa thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, niêm yết các nội qui, các điều kiện an toàn tại các đầu bến. Tuyên truyền vận động người tham gia giao thông không tham gia khi nhận thấy không đảm bảo điều kiện an toàn ( như chở quá số người, phương tiện, không có phao cứu sinh…) và tự giác chấp hành nội qui qui định.

(Nguồn Tổng cục ĐBVN)


Các bài khác

[Trở lại]

 

Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu

 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức 2017

 

Ngành đường bộ tôn vinh 72 gương mặt điển hình tiên tiến

 

Cục Quản lý đường bộ III tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 04, 05, 06 ngày 25/1/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan TW

 

Tổng cục ĐBVN: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức

xem thêm  

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: