CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

THÔNG TIN - THÔNG BÁO

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, đợt xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017 của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 thuộc Cục Quản lý đường bộ III

 

THÔNG BÁO

Công nhận kết quả trúng tuyển, đợt xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017 của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 thuộc Cục Quản lý đường bộ III  

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-TCĐBVN ngày 13/4/2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017 của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 thuộc Cục Quản lý đường bộ III,

Cục quản lý đường bộ III thông báo:

1. Công nhận kết quả trúng tuyển, đợt xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017 của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 đối với 75 thí sinh có tên trong danh sách kèm theo Thông báo này.

2. Các thí sinh trúng tuyển phải đến Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 để ký hợp đồng làm việc theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả trúng tuyển.

Cục Quản lý đường bộ III thông báo để Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 và các thí sinh trúng tuyển biết, thực hiện./.

Danh sách kết quá xét tuyển: file đính kèm 


Các bài khác

[Trở lại]

 

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 

Phân công CBCC trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 tại Văn phòng cơ quan Cục Quản lý đường bộ III

 

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận xử lý thông tin về an toàn giao thông của Cục Quản lý đường bộ III

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: