CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

THÔNG TIN - THÔNG BÁO

Phân công CBCC trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 tại Văn phòng cơ quan Cục Quản lý đường bộ III

 Phân công CBCC trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 Tại Văn phòng cơ quan Cục Quản lý đường bộ III

(Kèm theo công văn số  387 /CQLĐBIII, ngày  08/02/2018 của Cục QLĐBIII)\

TT

Ngày tháng

Bộ phận trực

Cơ quan

Trực Cơ quan

Từ 7h30-12h00

Trực Cơ quan

Từ 12h-17h00

Thời gian

Từ 17h-7h30

( Bộ phận bảo vệ trực)

Trực lái xe

1

14/02/2018            

(29 tháng Chạp)

Phòng TC-HC

Lê Hoài Nam

SĐT: 0917794779

Nguyễn Minh Quý

SĐT: 0905148229

Nguyễn Hoàng Hải

SĐT: 0935 658638

Ông Quang Hùng

SĐT: 0913499991

2

15/02/2018

(30 tháng Chạp)

Phòng QL,BTĐB

Hồ Như Ninh

SĐT:0983188437

Nguyễn Anh Tuấn

SĐT: 0913430211

Nguyễn Mót

SĐT: 0975 188352

Đoàn Quang Mỹ    

SĐT: 0905103204

3

16/02/2018

(mùng 1 Tết)

Phòng ATGT

Huỳnh Quang Dũng

SĐT: 0914011088

Võ Đình Thanh

SĐT: 0983679757

Nguyễn Hùng Quốc

SĐT: 01254332517

Đặng Ngọc Thành

SĐT: 0913486386

4

17/02/2018

(mùng 2 Tết)

Đội TTAT

Lê Đức Vỹ

SĐT: 0913452325

Võ Đình Phong

SĐT: 0906147252

Nguyễn Mót

SĐT: 0975 188352

Ông Quang Hùng

SĐT: 0913499991

5

18/02/2018 

(mùng 3 Tết)

Phòng KH-KT

Lê Trần Nam

SĐT: 0934969499

Võ Đình Thịnh

SĐT:0977110828

Nguyễn Hoàng Hải

SĐT: 0935 658638

Đoàn Quang Mỹ    

SĐT: 0905103204

6

19/02/2018 

(mùng 4 Tết)

Phòng TC

Hoàng Thanh Vân

SĐT: 0907589589

Lê Hoài Nam

SĐT: 0917794779

Nguyễn Hùng Quốc

SĐT: 01254332517

Đặng Ngọc Thành

SĐT: 0913486386

7

20/02/2018 

(mùng 5 Tết)

Phòng TC-HC

Thân Trọng Hà

SĐT:0905060262

Đoàn Ngọc Sơn

SĐT: 0914004121

Nguyễn Mót

SĐT: 0975188352

Đặng Ngọc Thành

SĐT: 0913486386

Ghi chú: Trong trường hợp CBCC được phân công trực, bận việc không trực cơ quan được thì Trưởng Phòng,  Đội có thể phân công đồng chí khác trực thay, nhưng phải báo cho phòng TCHC biết để xử lý khi có việc cần giải quyết.


Các bài khác

[Trở lại]

 

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận xử lý thông tin về an toàn giao thông của Cục Quản lý đường bộ III

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: