CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

THÔNG TIN - THÔNG BÁO

Thông báo Lịch trực Tết Đinh Dậu năm 2017 của Cục Quản lý đường bộ III

                                Phân công trực Tết Đinh Dậu năm 2017

                           (Theo công văn số 61/CQLĐBIII-TCHC, ngày 13/01/2017 của Cục QLĐBIII)

TT

Thời gian

Người trực

Điện thoại

liên lạc

 

1

 

26/01/2017

(29 tháng Chạp)

Cơ quan: Lê Đức Vỹ

Lái xe:     Ông Văn Hùng

Bảo vệ:    Nguyễn Hoàng Hải

- 0913 452325

- 0913 499991

- 0935 658638

2

27/01/2017

(30 tháng Chạp)

Cơ quan: Nguyễn Thanh Bình

Lái xe:    Đoàn Quang Mỹ    

Bảo vệ:   Nguyễn Mót

- 0903 570119

- 0905 103204

- 0975 188352

3

28/01/2017

(mùng 1 Tết)

Cơ quan: Phan Văn Tuấn

Lái xe:    Đặng Ngọc Thành

Bảo vệ:    Nguyễn Khắc Nhuận

- 0913 423052

- 0913 486386

- 0932 456450

4

29/01/2017

(mùng 2 Tết)

Cơ quan: Lê Hoài Nam

Lái xe:   Nguyễn Quang Hiển

Bảo vệ:  Nguyễn Hoàng Hải

- 0905 101905

- 0905 615252

- 0935 658638

5

30/01/2017

(mùng 3 Tết)

Cơ quan: Bùi Hùng Mẫn

Lái xe:   Ông Văn Hùng

Bảo vệ:   Nguyễn Mót

- 0903 510909

- 0913 499991

- 0975 188352

6

31/01/2017

(mùng 4 Tết)

Cơ quan: Phan Thanh Bửu

Lái xe:   Đoàn Quang Mỹ    

Bảo vệ:   Nguyễn Khắc Nhuận

- 0903 580637

- 0905 103204

- 0932 456450

7

01/02/2017

(mùng 5 Tết)

Cơ quan: Thân Trọng Hà

Lái xe:     Đặng Ngọc Thành

Bảo vệ:    Nguyễn Hoàng Hải

- 0905 060262

- 0913 486386

- 0935 658638

Ghi chú: Trong trường hợp Trưởng phòng bận việc không trực cơ quan thì có thể phân công đồng chí Phó trưởng phòng trực thay, nhưng phải báo cho phòng TC-HC biết để xử lý khi có việc cần giải quyết.

  

 

 

 


Các bài khác

[Trở lại]

 

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận xử lý thông tin về an toàn giao thông của Cục Quản lý đường bộ III

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: 2073599