CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

THÔNG TIN - THÔNG BÁO

Thông báo về việc xử lý trách nhiệm bảo hành của Nhà thầu xây lắp: Công ty CP XD&TM Mai Dương

Cục Quản lý đường bộ III thông báo về việc xử lý trách nhiệm bảo hành của Nhà thầu xây lắp: Công ty CP XD&TM Mai Dương tại Công trình điểm đen mất ATGT tại Km 29+500, đèo Phượng Hoàng QL26, tỉnh Khánh Hòa: 


Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: