CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

THÔNG TIN - THÔNG BÁO

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận xử lý thông tin về an toàn giao thông của Cục Quản lý đường bộ III

Để nâng cao trách nhiệm tiếp nhận, kịp thời xử lý các vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông trên đường bộ đang khai thác nhằm bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trên các tuyến Quốc lộ đang khai thác khu vực Miền Trung-Tây Nguyên do Cục Quản lý đường bộ III quản lý, Cục Quản lý đường bộ III đã thiết lập số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý đảm bảo an toàn giao thông như sau:

Số điện thoại

Nội dung tiếp nhận, xử lý thông tin

Thời gian tiếp nhận

Đơn vị trực máy, xử lý

0905232427

- Tổng hợp chung;

-Tình hình ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông;

- Công tác vận tải đường bộ, về bến xe, trạm dừng nghỉ;

- Công tác đào tạo, cấp giấy phép lái xe

- Công tác kiểm soát tải trọng xe

24h/24h

Phòng ATGT

0905464548

- Tình hình kết cấu hạ tầng đường bộ

24h/24h

Phòng QLBTĐB

0905132373

- Tuần tra kiểm soát của Thanh tra; về xâm phạm hành lang và kết cấu hạ tầng

24h/24h

Đội Thanh tra - An toàn

0935055678

Tiếp nhận các thông tin phản ánh về cầu đường và ATGT

24h/24h

Chi cục QLĐB III.1

0932455388

Tiếp nhận các thông tin phản ánh về cầu đường và ATGT

24h/24h

Chi cục QLĐB III.2

0906419641

Tiếp nhận các thông tin phản ánh về cầu đường và ATGT

24h/24h

Chi cục QLĐB III.3

0905961119

Tiếp nhận các thông tin phản ánh về cầu đường và ATGT

24h/24h

Chi cục QLĐB III.4

02623912686

Tiếp nhận các thông tin phản ánh về cầu đường và ATGT

24h/24h

Chi cục QLĐB III.5

02363898264

Trực bảo vệ cơ quan Cục

24h/24h

Cơ quan Cục

Cục Quản lý đường bộ III thông báo đến các cơ quan, đơn vị, mọi người dân được biết để cung cấp thông tin kịp thời về Cục QLĐB III./.

 


Các bài khác

[Trở lại]

 

Thông báo đấu giá tài sản

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: