CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Theo Quyết định số 915/QĐ-CQLĐBIII ngày 15 tháng 7 năm 2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III như sau:

 

 

 

 


Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: