CÁC MỤC THÔNG TINLỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG

Lịch sử truyền thống

BÀI DIỄN VĂN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VÕ ĐÌNH DŨNG TẠI LỄ KỶ NIỆM 65 NĂM TRUYỀN THỐNG VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT CỦA KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ V....xem chi tiết tại đây

 

 

 

Một số hình ảnh lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Khu Quản Lý Đường Bộ V và đón nhận Huân Chương Độc Lập Hạng Nhất:


Các bài khác

[Trở lại]

 

Lịch sử truyền thống

Thông tin - thông báo

xem thêm  


       
 

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.khuqldb3.drvn.gov.vn
 
Truy cập: