CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

  Tên Ngày Lần tải

Kích thước

 

Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ vể công tác văn thư
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
3/12/2020 3:12:00 PM 916


2.89 MB

 

Nghị định 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
12/31/2019 3:49:00 PM 1001


1.76 MB

 

QĐ phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam
, Kiểu file: Wordpad Document
7/5/2019 9:47:00 AM 1336


0.65 MB

 

Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Cháp hành Trung ương Đảng
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
3/27/2019 4:19:00 PM 1565


0.57 MB

 

Dự thảo Hội nghị Cán bộ công chức năm 2020
, Kiểu file: WinRAR ZIP archive
12/27/2018 9:30:00 AM 1241


0.16 MB

 

QĐ công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Cục QLĐB III
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/24/2018 3:12:00 PM 1678


1.05 MB

 

Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2016 của Cục QLĐB III
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/24/2018 3:11:00 PM 1378


3.29 MB

 

Dự thảo kế hoạch thực hiện của Cục QLĐB III thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018
, Kiểu file: Wordpad Document
3/7/2018 10:31:00 AM 1497


0.29 MB

 

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hoá chất độc
, Kiểu file: Wordpad Document
7/30/2016 10:55:00 AM 365

 

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
, Kiểu file: Wordpad Document
6/21/2016 3:10:00 PM 365

 

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
, Kiểu file: Wordpad Document
4/21/2016 8:30:00 AM 1010

 

Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở các Chi cục QLĐB
, Kiểu file: Wordpad Document
4/7/2015 10:22:00 AM 708

 

Thông tư 84/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT Quy định về tổ chức giao thông và lắp đặt biển báo hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ
, Kiểu file: Wordpad Document
4/1/2015 9:14:00 AM 2078

 

Quy chế về việc phối hợp giữa Tổng cục ĐBVN và Công đoàn Tổng cục ĐBVN
, Kiểu file: Wordpad Document
3/23/2015 4:48:00 PM 1117

 

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ-TW ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng(khóa XI) về "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"
, Kiểu file: Wordpad Document
3/23/2015 4:47:00 PM 1102


Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: