CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

  Tên Ngày Lần tải

Kích thước

 

Danh mục tài sản thu hồi từ dự án mở rộng Hầm Hải Vân
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
9/26/2017 10:03:00 AM 39


0.9 MB

 

Hướng dẫn Kê khai tài sản, thu nhập năm 2016
, Kiểu file: WinRAR ZIP archive
11/16/2016 9:46:00 AM 253


0.33 MB

 

Hướng dẫn đánh giá,phân loại tập thể, cá nhân năm 2016
, Kiểu file: WinRAR ZIP archive
11/11/2016 10:38:00 AM 284


3.51 MB

 

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hoá chất độc
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
7/30/2016 10:55:00 AM 303


0.74 MB

 

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
, Kiểu file: Wordpad Document
6/21/2016 3:10:00 PM 295


0.14 MB

 

Thông tư 40/2011/TT-BGTVT
, Kiểu file: Wordpad Document
6/2/2016 8:41:00 PM 364


0.31 MB

 

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
4/21/2016 8:30:00 AM 343


2.3 MB

 

CÁC NỘI QUY, QUY CHẾ CỦA CƠ QUAN CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III NĂM 2016
, Kiểu file: Wordpad Document
4/12/2016 8:50:00 AM 530


0.46 MB

 

Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của Cục QLĐB III Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ
, Kiểu file: Wordpad Document
3/15/2016 5:01:00 PM 424


0.24 MB

 

Kê khai tài sản, thu nhập năm 2015
, Kiểu file: WinRAR ZIP archive
11/30/2015 10:56:00 AM 505


0.1 MB

 

Hướng dẫn đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân năm 2015
, Kiểu file: WinRAR ZIP archive
11/10/2015 9:16:00 AM 509


0.4 MB

 

Hướng dẫn thực hiện giải tỏa HL ATĐB theo QĐ 994 của Thủ tướng Chính Phủ
, Kiểu file: WinRAR ZIP archive
5/11/2015 3:12:00 PM 690


0.13 MB

 

Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở các Chi cục QLĐB
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
4/7/2015 10:22:00 AM 589


0.49 MB

 

Thông tư 90/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
4/1/2015 9:16:00 AM 650


0.79 MB

 

Thông tư 84/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT Quy định về tổ chức giao thông và lắp đặt biển báo hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
4/1/2015 9:14:00 AM 1345


0.11 MB


Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: 2826811