CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

  Tên Ngày Lần tải

Kích thước

 

Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ vể công tác văn thư
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
3/12/2020 3:12:00 PM 916


2.89 MB

 

Nghị định 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
12/31/2019 3:49:00 PM 1001


1.76 MB

 

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hoá chất độc
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
7/30/2016 10:55:00 AM 365

 

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
6/21/2016 3:10:00 PM 365

 

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
4/21/2016 8:30:00 AM 1010

 

Xây dựng vị trí việc làm và biên chế
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
7/1/2014 3:44:00 PM 732

 

Thông tư 68/2013/TT-BGTVT Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Giao thông vận tải
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/7/2014 10:40:00 AM 2425


1.22 MB

 

Thông tư 67/2013/TT-BGTVT Quy định về trách nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm trong công tác thanh tra của Ngành giao thông vận tải
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/7/2014 10:37:00 AM 2073


1.17 MB

 

Thông tư 64/2013/TT-BGTVT Quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/7/2014 10:35:00 AM 2091


0.22 MB

 

Nghị định 171/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/7/2014 10:28:00 AM 1984


3.52 MB

 

Nghị định 166/2013/NĐ-CP Quy định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/7/2014 10:26:00 AM 2120


1.35 MB

 

Nghị định 165/2013/NĐ-CP Qui định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/7/2014 10:24:00 AM 2116


0.34 MB

 

Nghị định 97/2011/NĐ-CP Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
, Kiểu file: Wordpad Document
5/7/2014 10:16:00 AM 1967


0.1 MB

 

Nghị định 76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
, Kiểu file: Wordpad Document
5/7/2014 10:15:00 AM 1887


0.12 MB

 

Nghị định 75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
, Kiểu file: Wordpad Document
5/7/2014 10:15:00 AM 1880


0.14 MB

Page [ 1 2 ]


Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: