CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

  Tên Ngày Lần tải

Kích thước

 

QĐ phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam
, Kiểu file: Wordpad Document
7/5/2019 9:47:00 AM 1336


0.65 MB

 

Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Cháp hành Trung ương Đảng
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
3/27/2019 4:19:00 PM 1565


0.57 MB

 

QĐ công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Cục QLĐB III
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/24/2018 3:12:00 PM 1678


1.05 MB

 

Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2016 của Cục QLĐB III
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/24/2018 3:11:00 PM 1378


3.29 MB

 

Thông tư 84/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT Quy định về tổ chức giao thông và lắp đặt biển báo hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
4/1/2015 9:14:00 AM 2078

 

Thực hiện Chỉ thị 22/CT-BGTVT ngày 7/11/2014 về việc tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2014 trong Ngành GTVT
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
11/13/2014 9:20:00 AM 635

 

QĐ 3177/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành GTVT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
11/7/2014 3:28:00 PM 888

 

QĐ 1210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành GTVT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
11/7/2014 3:24:00 PM 1187

 

Quyết định ban hành “Quy định phân cấp quản lý các chức danh lãnh đạo thuộc Cục Quản lý đường bộ III”
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
10/21/2014 1:24:00 PM 929

 

Hướng dẫn đánh giá cán bộ năm 2014
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
10/15/2014 2:13:00 PM 630

 

Mẫu hướng dẫn nghiệm thu công trình
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
10/10/2014 4:01:00 PM 914

 

Các thủ tục hướng dẫn chuyển đổi Công chức
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
8/6/2014 9:40:00 AM 501

 

Các biện pháp kỹ thuật hạn chế rủi ro an toàn thông tin
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
6/6/2014 2:06:00 PM 1666


2.09 MB

 

QĐ về việc thành lập Ban tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lể lớn trong năm 2014-2015
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
4/29/2014 3:50:00 PM 1584


0.94 MB

 

Yêu cầu xây dựng kế hoạch năm 2015
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
4/16/2014 8:25:00 AM 1768


3.96 MB

Page [ 1 2 ]


Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: