CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

  Tên Ngày Lần tải

Kích thước

 

Danh mục tài sản thu hồi từ dự án mở rộng Hầm Hải Vân
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
9/26/2017 10:03:00 AM 39


0.9 MB

 

Hướng dẫn Kê khai tài sản, thu nhập năm 2016
, Kiểu file: WinRAR ZIP archive
11/16/2016 9:46:00 AM 253


0.33 MB

 

Hướng dẫn đánh giá,phân loại tập thể, cá nhân năm 2016
, Kiểu file: WinRAR ZIP archive
11/11/2016 10:38:00 AM 284


3.51 MB

 

Thông tư 40/2011/TT-BGTVT
, Kiểu file: Wordpad Document
6/2/2016 8:41:00 PM 364


0.31 MB

 

CÁC NỘI QUY, QUY CHẾ CỦA CƠ QUAN CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III NĂM 2016
, Kiểu file: Wordpad Document
4/12/2016 8:50:00 AM 530


0.46 MB

 

Kê khai tài sản, thu nhập năm 2015
, Kiểu file: WinRAR ZIP archive
11/30/2015 10:56:00 AM 505


0.1 MB

 

Hướng dẫn đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân năm 2015
, Kiểu file: WinRAR ZIP archive
11/10/2015 9:16:00 AM 509


0.4 MB

 

Hướng dẫn thực hiện giải tỏa HL ATĐB theo QĐ 994 của Thủ tướng Chính Phủ
, Kiểu file: WinRAR ZIP archive
5/11/2015 3:12:00 PM 690


0.13 MB

 

Thông tư 90/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
4/1/2015 9:16:00 AM 650


0.79 MB

 

Thông tư 84/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT Quy định về tổ chức giao thông và lắp đặt biển báo hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
4/1/2015 9:14:00 AM 1345


0.11 MB

 

Bổ sung hồ sơ cán bộ năm 2014
, Kiểu file: WinRAR ZIP archive
12/29/2014 2:12:00 PM 654


0.03 MB

 

Kê khai tài sản năm 2014
, Kiểu file: WinRAR ZIP archive
12/16/2014 4:45:00 PM 649


0.13 MB

 

Thực hiện Chỉ thị 22/CT-BGTVT ngày 7/11/2014 về việc tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2014 trong Ngành GTVT
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
11/13/2014 9:20:00 AM 560


2.47 MB

 

QĐ 3177/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành GTVT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
11/7/2014 3:28:00 PM 758


0.67 MB

 

QĐ 1210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành GTVT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
11/7/2014 3:24:00 PM 558


0.81 MB

Page [ 1 2 ]


Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: 2826825