CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

  Tên Ngày Lần tải

Kích thước

 

Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của Cục QLĐB III Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ
, Kiểu file:
3/15/2016 5:01:00 PM 464

 

Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý cán bộ
, Kiểu file:
8/27/2014 9:09:00 AM 941

 

Dự thảo Quyết định Chương trình hành động của Cục Quản lý đường bộ III Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ
, Kiểu file: Wordpad Document
3/21/2014 8:41:00 AM 1686


0.1 MB

 

Dự thảo Quyết định về việc phân cấp nhiệm vụ giữa Cục QLĐBIII và các Chi cục QLĐB trực thuộc
, Kiểu file: Wordpad Document
2/19/2014 8:40:00 AM 1201


0.08 MB

 

Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III
, Kiểu file: Wordpad Document
2/18/2014 4:35:00 PM 1347


0.13 MB

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: