CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

  Tên Ngày Lần tải

Kích thước

 

Dự thảo Hội nghị Cán bộ công chức năm 2020
, Kiểu file: WinRAR ZIP archive
12/27/2018 9:30:00 AM 1241


0.16 MB

 

Dự thảo kế hoạch thực hiện của Cục QLĐB III thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018
, Kiểu file: Wordpad Document
3/7/2018 10:31:00 AM 1497


0.29 MB

 

Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý cán bộ
, Kiểu file: Wordpad Document
8/27/2014 9:09:00 AM 972

 

Dự thảo Quyết định Chương trình hành động của Cục Quản lý đường bộ III Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ
, Kiểu file: Wordpad Document
3/21/2014 8:41:00 AM 3250


0.1 MB

 

Dự thảo Quyết định về việc phân cấp nhiệm vụ giữa Cục QLĐBIII và các Chi cục QLĐB trực thuộc
, Kiểu file: Wordpad Document
2/19/2014 8:40:00 AM 2467


0.08 MB

 

Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III
, Kiểu file: Wordpad Document
2/18/2014 4:35:00 PM 2792


0.13 MB

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: