CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

TIN NGÀNH GTVT

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng cục ĐBVN: “Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”

“Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” là đánh giá của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường  tại Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Tổng cục ĐBVN chiều nay (13/7).

 

Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của Tổng cục ĐBVN là Hội nghị trực tuyến có sự tham gia của Các Cục QLĐB, Ban quản lý dự án và các Sở Giao thông vận tải.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo Phó tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Xuân Cường trong 6 tháng đầu năm 2017 Tổng cục đã Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, chiến lược, quy hoạch được thực hiện chủ động, tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả của ngành GTVT. Rà soát, đánh giá Luật GTĐB và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung; Công tác cải cách hành chính,ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử được thực hiện quyết liệt. Xây dựng mới phần mềm quản lý văn bản trong đó sử dụng chữ ký điện tử để giải quyết công việc. Thực hiện trên toàn quốc phần mềm dịch vụ công cấp độ 4 đối với cấp phép vận tải quốc tế từ 01/6/2017; Công tác tổ chức giao thông, rà soát điều chỉnh biển báo hiệu đường bộ, xử lý điểm đen được thực hiện tích cực, góp phần đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.  Ngày 31/5/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TCĐBVN về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ. Công tác kiểm soát tải trọng xe tiếp tục được duy trì; hoàn thành thiết kế mẫu mô hình Trạm KTTTX cố định; Công tác kiểm tra chất lượng, tiến độ các dự án SCĐK, công tác quản lý và bảo dưỡng quốc lộ được duy trì thực hiện hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm đối với chất lượng, tồn tại trong bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ; Thông qua hệ thống phần mềm quản lý vận tải, Trung tâm quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT thường xuyên chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý theo quy định các đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm góp phần đảm bảo ATGT, nâng cao chất lượng phục vụ; Công tác quyết toán các dự án hoàn thành; giám sát thu phí các dự án BOT được tích cực thực hiện góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Triển khai Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) được thực hiện tích cực, khẩn trương. Đã khởi công xây dựng một số cầu dân sinh thuộc Dự án LRAMP theo đúng kế hoạch; Xử lý kịp thời thông tin tiếp nhận qua đường dây nóng (1816 thông tin liên quan đến GTĐB); Công tác xã hội, từ thiện, chăm lo đời sống, việc làm cho CNVCLĐ được lãnh đạo, công đoàn các cấp quan tâm thực hiện.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Xuân Cường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Tổng cục ĐBVN.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Tổng cục ĐBVN tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng các dự thảo văn bản QPPL theo kế hoạch; giải trình các dự thảo VB QPPL để được ban hành; Trình Bộ GTVT Kế hoạch nhu cầu và kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2018. Trình Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương bổ sung kế hoạch chi năm 2017; Điều chỉnh kế hoạch chi năm 2017 cho các đơn vị; Xây dựng phương án đấu thầu BDTX giai đoạn 2018 đến 2020, trong đó có các gói thầu lai ghép SCĐK với BDTX; Xây dựng bổ sung các định mức trong lĩnh vực bảo trì cho các công tác bảo trì có áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới; hoàn thiện mẫu quy trình bảo trì; Chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát tình hình diễn biến ATGT, đặc biệt tại các vị trí có nguy cơ tai nạn cao để kịp thời xử lý nếu đáp ứng tiêu chí điểm đen, điểm tiềm ẩn, tránh các tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị trong công tác KSTTX; chỉ đạo công tác lập phương án dự phòng, sẵn sàng xử lý phòng, chống bão lũ trên quốc lộ; Phối hợp và tham gia các hoạt động vận tải đa phương, song phương theo chỉ đạo của Bộ GTVT; tham gia cuộc họp về mở tuyến cố định Việt Nam – Lào – Thái Lan; tiếp tục biên soạn sổ tay hướng dẫn hoạt động vận tải Việt – Lào, Quy chế quản lý tuyến vận tải hành khách cố định Việt – Lào; Tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông hoàn thiện “Quy chế phối hợp để quản lý vi phạm của người lái xe”; triển khai xây dựng để án “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX góp phần đảm bảo ATGT”. Nghiên cứu sửa đổi Câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe ô tô và giáo trình đào tạo lái xe ô tô; Tiếp tục làm việc với Kiểm toán nhà nước về kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng nguồn vốn Quỹ BTĐB và chương trình kiểm toán chuyên đề BOT; thực hiện giao dự toán ngân sách nhà nước sau khi có quyết định của Bộ. Tổ chức xét duyệt quyết toán dự án hoàn thành và thẩm tra xét duyệt quyết toán nguồn vốn sự nghiệp năm 2016 của Tổng cục theo kế hoạch; Tiếp tục thực hiện điều hành các dự án đầu tư XDCB và dự án bảo trì đường bộ, trong đó trọng tâm là Dự án VRAMP; Dự án LRAMP; Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo trì, bảo đảm an toàn giao thông các tuyến cao tốc; thực hiện công bố đưa trạm dừng nghỉ vào sử dụng theo quy định; rà soát biển tuyên truyền ATGT, biển quảng cáo; Thực hiện Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc – giai đoạn 1; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài sản đường bộ; tổ chức HN Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ hai về hợp tác trong lĩnh vực đường bộ; hoàn thiện Trung tâm quản lý cơ sở dữ liệu đường bộ, triển khai hệ thống quản lý văn bản mới; Tiếp tục giải trình về Quyết định thay thế Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg; rà soát, sắp xếp lại cán bộ cấp phó theo chỉ đạo của Bộ GTVT. Lập hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng trường theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo nội dung kế hoạch được duyệt; tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác thu phí. Tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng, chống tham nhũng; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

Ông Lê Đình Long, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Dương báo cáo tình hình hoạt động của Sở tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Tổng cục Đường bộ VN trong 6 tháng đầu năm. Thứ trưởng cho rằng Tổng Cục ĐBVN đã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác bảo trì Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản QPPL, chiến lược, quy hoạch và đề án được triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ, chất lượng đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của ngành.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, cũng yêu cầu Tổng cục ĐBVN phải động trong giao kế hoạch, chủ động  trong sửa chữa thường xuyên đáp ứng được nhu cầu sửa chữa thường xuyên. Thực hiện chuyển từ đặt hàng sang đấu thầu, các doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia để lựa chọn nhà thầu tốt nhất cho công tác duy tu. Có phối hợp tốt giữa trung ương và địa phương tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, công tác bảo trì có chuyển biến tích cực không còn hiện tượng kêu ca của người dân về đường ổ voi ổ gà.  Phân công rõ trong công tác quản lý cho các đơn vị về quy trình bảo trì, thực hiện tốt thanh tra kiểm tra với công tác duy tu bảo trì. Đưa công nghệ hiện đại vào bảo trì duy tu nhưng doanh nghiệp trúng thầu khoán lại cho đơn vi khác nên chất lượng không cao.

Thứ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác bảo trì như  đưa ra các kế hoạch vẫn còn manh mún chia các gói thầu nhỏ, chi phí cho gói thầu đó bị thất thoát nen chưa tận dụng được nguồn vốn này. “Chưa có sự phân bổ đều mà chưa tập trung vào các tuyến nên chưa duy tu sửa chữa theo quy trình thống nhất, nên phải làm theo thứ tự ưu tiên có nơi duy tu thường xuyên nhưng có đoạn đường vài năm không đc bảo trì đặc biệt ở các vùng sâu vùng xa. Hộ lang trên các tuyến đường miền núi chưa đáp ứng được yêu cầu càn khắc phục ngay, cần xây dựng quy trình chuẩn công tác duy tu bảo trì từ Trung ương đến địa phương” Thứ trưởng nhấn mạnh.

Về công tác kiểm soát tải trọng xe Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho rằng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã làm làm rất tích cực, tuy nhiên để giải quết bài toán xe quá tải Thứ trưởng yêu cầu Cục Đăng kiểm phải quản lý đăng kiểm nguồn hàng để kiểm soát tải trọng xe đầu tiên phải kiểm soát chặt chẽ trong công tác đăng kiểm; Tăng cường bằng kiểm tra tải trọng xe, địa phương cần  phối hợp với cơ quan công an tăng cường hoạt động của thanh tra phát huy được xe lưu động đã trang bị, nếu hỏng cần sửa chữa ngay. Các trạm thu phí lắp cân tự động để xử phạt xe quá tải tại các trạm BOT. Bộ đã làm việc với các đầu vào để kiểm soát tải trọng xe. Tổng cục xây dựng lộ trình kSTTX theo hướng chuyên nghiệp không để xe chạy vào đường địa phương, các địa phương có quyền từ chối xe quá tải.

Hội nghị trực tuyến có sự tham gia của Các Cục QLĐB, Ban quản lý dự án và các Sở Giao thông vận tải.

Mảng đầu tư xây dựng cơ bản của Tổng cục được Thứ trưởng đánh giá “rất chuyên nghiệp” trong các dự án điển hình dự án VRAMP, rút ngắn thời gian để người dân được hưởng các dự án sớm hơn.

Vấn đề vận tải, Thứ trưởng yêu cầu phải đưa ra được các giải pháp để quản lý vận tải hiệu quả như quy hoạch tuyến vận tải, số lượng xe của doanh vận tải, quản lý Grap và Uber, tránh các xe trá hình hoạt động, thành lập tổ công tác để đưa ra các giải pháp thích hợp. Đưa ra quản lý xe hợp đồng ngay để đưa vào Nghị định 86 đáp ứng được yêu cầu xã hội. Hộp đen giám sát hành trình phải  chia sẻ dữ liêuh với các địa phương, các địa phương cần dựa trên dữ liệu để xử lý những xe vi phạm.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục ĐBVN tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cần nâng cao . Thứ trưởng cho rằng  giao thông thông minh từ đây mà ra, đi đầu trong ứng dụng thông tin trong quản lý điều hành sẽ giúp cho hệ thống đường bộ Việt Nam có diện mạo mới. Thứ trưởng yêu cầu tất cả dự án Tổng cục làm đều phải đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý mà trước mắt là quản lý toàn diện thu phí không dừng, kiểm soát minh bạch các trạm thu phí không để nảy sinh tiêu cực, tiến tới quản lý thông qua trung tâm ITS.

(duongbo.vn)

Các bài khác

[Trở lại]

 

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tổng cục ĐBVN nhiệm kỳ 2017-2022

 

Triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng vì lợi ích của người dân

 

Công đoàn Cơ quan Tổng cục ĐBVN: Sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

 

Cục Quản lý đường bộ III tổ chưc Hội thao truyền thống lần thứ 12

 

Tổng cục ĐBVN: Trao các quyết định điều động, luân chuyển cán bộ

xem thêm  

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: