CÁC MỤC THÔNG TINTHÔNG TIN - THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Khu Quản lý đường bộ III

          1. Thời gian tiếp công dân thường xuyên, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Buổi sáng: Từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30.

- Hết giờ làm việc, công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không được lưu lại nơi tiếp công dân.

2. Địa điểm tiếp công dân.

Địa điểm tiếp công dân đặt tại Trụ sở Khu Quản lý đường bộ III, địa chỉ số 16 đường Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Phòng Tổ chức – Hành chính có trách nhiệm bố trí phòng làm việc, trang thiết bị phục vụ công tác tiếp công dân, niêm yết nội quy tiếp công dân tại nơi tiếp công dân của Khu Quản lý đường bộ III.

3. Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III tiếp công dân định kỳ và đột xuất

- Giám đốc hoặc tùy theo nội dung phân công Phó Giám đốc tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng tại địa điểm tiếp công dân của Khu (nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ, lễ, tết thì ngày tiếp công dân là ngày làm việc đầu tiên liền kề tiếp theo). Lãnh đạo Khu tiếp công dân sau khi công dân đã đăng ký nội dung (thông qua cán bộ tiếp công dân).

- Trường hợp Giám đốc vắng không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã phân công thì uỷ quyền cho Phó Giám đốc tiếp công dân theo lịch tiếp của Giám đốc.

 


Các bài khác

[Trở lại]

 

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận xử lý thông tin về an toàn giao thông của Khu Quản lý đường bộ III

Thông tin - thông báo

xem thêm  


       
 

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.khuqldb3.drvn.gov.vn
 
Truy cập: