CÁC MỤC THÔNG TINTHÔNG TIN - THÔNG BÁO

Thông báo đấu giá tài sản máy móc thiết bị chuyên dùng do Sở GTVT Phú Yên quản lý

Thông báo đấu giá tài sản máy móc thiết bị chuyên dùng do Sở GTVT Phú Yên quản lý

Xem chi tiết Thông báo tại đây


Các bài khác

[Trở lại]

 

Công bố công khai dự toán ngân sách quý III năm 2023 của Khu QLĐB III

 

Khu QLĐB III thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 03 xe ô tô của Khu QLĐB III

 

Thông báo bán đấu giá tài sản, vật tư thu hồi từ cầu Xóm Bóng (cũ), Km5+900, QL1C, tỉnh Khánh Hòa

 

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản xe Ô tô của Khu Quản lý đường bộ III.

 

Khu Quản lý đường bộ III thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá đối với tài sản thanh lý

xem thêm  

Thông tin - thông báo

xem thêm  


       
 

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.khuqldb3.drvn.gov.vn
 
Truy cập: