CÁC MỤC THÔNG TIN


Hầm đường bộ Hải Vân

TIN NGÀNH GTVT

Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam “Tập trung xóa hết điểm đen tai nạn giao thông trong năm 2018”

 “Tập trung xóa hết điểm đen tai nạn giao thông trong năm 2018” là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tại Hội nghị  sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Tổng cục ĐBVN chiều nay (26/6).

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Tổng cục ĐBVN là Hội nghị trực tuyến có sự tham gia của Các Cục QLĐB, Ban quản lý dự án và các Sở Giao thông vận tải.

Theo Phó tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Mạnh Thắng  trong 6 tháng đầu năm 2018 công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có nhiều chuyển biến với các nội dung mới để quản lý tốt các lĩnh vực, trong đó có Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý, vận hành và bảo trì công trình đường bộ đã bỏ thủ tục thỏa thuận quy trình bảo trì và kế hoạch bảo trì để tăng sự chủ động, tự chịu trách nhiệm của nhà đầu tư.

 Báo cáo tổng kết tình hình phát triển GTNT 10 năm (2008-2017) theo Nghị quyết 26-NQ/TW về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo chỉ đạo của Ban Kinh tế Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ GTVT. Trong đó làm rõ được kết quả công tác xây dựng phát triển GTNT 10 năm qua, phương hướng phát triển thời gian tới.

 Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai đấu thầu qua mạng đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn nhà nước với mục tiêu tỷ lệ đấu qua mạng trên 30% các gói thầu, cao hơn chỉ tiêu Bộ GTVT yêu cầu.

 Trình Bộ GTVT đề án xác định nhu cầu vốn quản lý bảo trì đường bộ giai đoạn 2019 – 2030;

 Công tác quản lý dự án BOT: Chủ động phối hợp với các địa phương, nhà đầu tư rà soát, xử lý bất cập tại các dự án BOT trong đó có việc giảm giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ. Kiểm tra các chỉ tiêu tài chính, thời gian hoàn vốn, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

 Tăng cường ứng dụng KHCN, vật liệu mới trong công tác quản lý bảo trì, cập nhật phần mềm dữ liệu đường bộ phục vụ xây dựng kế hoạch bảo trì.

 Phó tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Mạnh Thắng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Tổng cục ĐBVN.

Dự án LRAMP: Tập trung và quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành nhằm đảm bảo thực hiện giải ngân hết nguồn vốn năm 2017 – 2018 đã được bố trí (năm 2017 là 543 tỷ đồng, năm 2018 là 1.757 tỷ đồng) và dự kiến cuối năm 2018 hoàn thành 977 cầu.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Tổng cục ĐBVN tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật khác theo chương trình được giao; Theo dõi, tổng hợp giải ngân kế hoạch vốn XDCB được giao; đôn đốc các đơn vị giải ngân đúng tiến độ; trình Bộ GTVT Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2019 và đề án xác định nhu cầu vốn quản lý bảo trì đường bộ; Trình Bộ GTVT phê duyệt đề cương và dự toán lập điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông nông thôn và triển khai công tác lựa chọn tư vấn và tổ chức lập điều chỉnh chiến lược theo yêu cầu tiến độ Bộ GTVT giao; Thực hiện công tác lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng giai đoạn 2 theo hình thức Hợp đồng BOO; Tiếp tục rà soát các nội dung thay đổi so với hợp đồng gốc để kịp thời bao cáo Bộ GTVT đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh.

 Triển khai, tập huấn Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì; Triển khai thường xuyên liên tục công tác quản lý, BDTX hệ thống cầu, đường, hầm; tổ chức quản lý vận hành khai thác an toàn đường bộ và đường thủy đối với các bến phà, cầu phao. Tiếp tục triển khai đưa các sản phẩm KHCN, VL mới vào công tác quản lý bảo trì theo chỉ đạo của Bộ GTVT; Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để ngăn chặn ngay từ đầu tình trạng lấn chiếm trái phép HLATĐB.

 Hội nghị trực tuyến có sự tham gia của Các Cục QLĐB, Ban quản lý dự án và các Sở Giao thông vận tải.

Thường trực đường dây nóng 24/24 giờ, nắm bắt và xử lý kịp thời các bất cập trong tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ; Chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát tình hình diễn biến ATGT, tăng cường thị sát hiện trường, đặc biệt tại các vị trí có nguy cơ tai nạn cao; Ưu tiên xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên quốc lộ; Thường trực Ban Phòng chống lụt bão, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị chủ động lập phương án dự phòng, sẵn sàng xử lý các sự cố phát sinh do mưa lũ; Lực lượng TTGT của các Sở GTVT, Công chức Thanh tra GTVT của các Cục QLĐB chủ động kiểm tra hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện và kích thước thành thùng xe, tập trung kiểm tra tại các đầu nguồn hàng;

 Tiếp tục phối hợp với Bộ GTVT để tiếp hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/NĐ-CP theo chỉ đạo của Chính phủ; xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 63/2014/TT-BGTVT, Thông tư 60/2015/TT-BGTVT và Thông tư 92/2015/TT-BGTVT theo tiến độ trình Chính phủ;  Tiếp tục phối hợp với Trung tâm CNTT Bộ triển khai tập huấn để áp dụng tại các địa phương đối với các thủ tục hành chính trong hoạt động vận tải quốc tế tham gia cơ chế một cửa quốc gia; Phối hợp và tham gia các hoạt động vận tải đa phương, song phương theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

 Hoàn thiện sửa đổi Câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ phù hợp với các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, tham gia giao thông đường bộ và báo hiệu đường bộ theo quy định hiện hành; Hoàn thiện giáo trình đào tạo lái xe ô tô và phần mềm quản lý giáo viên dạy lái xe;
 Tổ chức xây dựng kế hoạch và bảo vệ kế hoạch NSNN năm 2019; Thực hiện giao dự toán ngân sách nhà nước và chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện dự toán được giao. Tổ chức xét duyệt quyết toán các nguồn vốn. Rà soát, tổng hợp báo cáo Bộ GTVT điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường từ địa phương lên trung ương; thực hiện công khai số liệu tài chính.

Triển khai công tác kiểm tra, xác nhận chỉ tiêu tài chính các dự án BOT theo thẩm quyền. Tiếp tục xử lý các bất cập tại các Trạm BOT (dự án BOT) do Bộ GTVT là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổng hợp, báo cáo doanh thu các dự án; kiểm tra chất lượng các tuyến BOT để kịp thời sửa chữa, khắc phục hư hỏng.

Tiếp tục thực hiện: Dự án VRAMP, Dự án LRAMP, Các Dự án nguồn vốn bảo trì đường bộ. Hoàn thành quyết toán, 186 cầu treo dân sinh để cập nhật vào báo cáo giám sát đầu tư, báo cáo Bộ cho phép điều chỉnh dự án đầu tư.

Tổng hợp báo cáo Bộ GTVT giải trình ý kiến các Bộ ngành về điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030:
 Phối hợp với các cơ quan có liên quan để triển khai xây dựng Thông tư quy định về triển khai hệ thống thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tự động không dừng; Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống thu phí tự động không dừng trên toàn quốc; triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài sản đường bộ thuộc dự án VRAMP và LRAMP.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Tổng cục Đường bộ VN trong 6 tháng đầu năm. Thứ trưởng cho rằng Tổng Cục ĐBVN đã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác bảo trì Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản QPPL, chiến lược, quy hoạch và đề án được triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ, chất lượng đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Ngành.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ, cũng yêu cầu Tổng cục ĐBVN phải chủ động trong giao kế hoạch, chủ động  trong sửa chữa thường xuyên đáp ứng được nhu cầu sửa chữa thường xuyên “ với chức năng quan trọng những người làm đường bộ phải có lòng tự tôn đối với nghề, đối với người quản lý luôn cần sự thay đổi trong nhân thức của để quản lý bảo trì tốt hơn”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng lưu ý về vấn đề hành lang pháp lý về sửa đổi luật giao thông đường bộ sửa đổi cho phù hợp với sự phát triển của xã hội trong khu vực và trên thế giới.

Đối với quy trình quản lý đường cao tốc, quản lý trạm dừng nghỉ cần ứng dụng khoa học công nghệ để quản lý dữ liệu điều tiết giao thông, để thực hiện được điều này thì Tổng cục phải bảo vệ  hạng mục trong bảo trì đường bộ. Tạo được hành lang pháp lý để chi tiêu cho công tác bảo trì đường bộ, phải làm và làm kỳ được để xây dựng kế hoạch để đưa vào. Xây dựng kế hoạch phải làm càng sớm càng tốt, nâng cao năng lực cạnh tranh của các nhà thầu ưu tiên các doanh nghiệp địa phương có đủ năng lực đấu thầu các công trình xây dựng.

 Đối với công tác bảo trì đường bộ Thứ trưởng yêu cầu khi xây dựng kế hoạch phải xây dựng từ cơ sở đưa lên, từ Chi cục, đến Cục đến Tổng cục rồi các Sở, nắm chắc từng tuyến đường để bảo dưỡng chất lượng cho các con đường. “Vốn đầu tư ngân sách khó khăn nên đầu tư mới nâng cấp cải tạo là khó nên việc đảm bảo các tuyến đường là cực kỳ khó đối với các Cục, các Sở, nên phải có những đề án để giữ đường, mà muốn giữ được đường phải hiểu được đường mà đơn vị dưới tiếp xúc với đường hàng ngày họ sẽ hiểu được con đường đó cần gì, sửa chữa ra sao nên xây dựng kế hoạch nhất định phải lấy ý kiến từ dưới có như vậy đầu tư mới đúng và trúng” Thứ trưởng yêu cầu.

Đối với an toàn giao thông,Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu khi xảy ra tai nạn thì cứu nạn cứu hộ phải kịp thời xử lý vụ việc, phải nắm được diễn biến tình hình trên đường từ đó có phương án hỗ trợ kịp thời, bên cạnh đó Tổng cục tập trung  xóa hết được điểm đen tai nạn giao thông đặc biệt ưu tiên xóa hết điểm đen gây tai nạn nơi có mật độ dân đi lại, điểm đen liên quan đến vấn đề an toàn giao thông nên Thứ trưởng yêu cầu phải xử lý triệt để  không để người dân bức xúc đặc biệt đối mạng lưới đường địa phương cần chủ động xử lý các điểm đen tai nạn giao thông.

Về mảng vận tải cần quan tâm đến việc phối hợp với các Sở GTVT kiểm soát tải trọng xe, đường cao tốc, BOT... bến cóc xe dù chèn ép khách nên phải làm cao điểm kiểm tra xe hợp đồng xe tuyến... chương trình đào tạo phải thay đổi lái  xe vận tải hàng hóa và hành khách phải qua  một lớp tập huấn nữa mới cho lái xe.

Kiểm soát tải trọng không còn ở đường dài mà tập trung ở đường địa phương nên các Sở GTVT phải phối hợp với lực lượng công an vào cuộc xóa sổ xe quá tải.

Đối với trạm thu phí tự động không dừng Thứ trưởng yêu cầu phải kịp thời nắm bắt diễn biến về an ninh trật tự dự báo tổng thể kiến nghị phối hợp với các cục chi cục đảm bảo an ninh trật tự tại các trạm thu phí.

 (duongbo.vn)


Các bài khác

[Trở lại]

 

Công đoàn GTVT VN khóa X sẽ hoạt động mạnh mẽ, thành công

 

Tại buổi họp giao ban tháng 5, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo tập trung công tác đảm bảo ATGT và xử lý xe quá tải nhằm kéo giảm TNGT bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trong thời gian tới

 

UBATGT Quốc gia đề nghị tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2018.

 

Cục QLĐB III lập chốt TTKS trên QL1 Quảng Nam, xe cơi thùng "án binh bất động"

 

Cục QLĐB III kiểm tra xe chở quá tải, quá khổ trên Quốc lộ 26

xem thêm  

Thông tin - thông báo


       
 

CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0511 3839755; Fax: (84) 0511 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.cucdb3.gov.vn
 
Truy cập: