CÁC MỤC THÔNG TINTHÔNG TIN - THÔNG BÁO

Khu Quản lý đường bộ III thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá đối với tài sản thanh lý

 1. Thông báo tài sản đấu giá:

Vật tư thu hồi từ tháo dỡ tài sản KCHT GTĐB thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống ATGT các đoạn Km104+850 - Km106; Km154+140 - Km155; Sửa chữa cầu Lệ Bắc Km99+161, QL25, tỉnh Gia Lai (thép góc V, thép tấm);

- Số lượng:
+ Thép góc V (100x100x10), L=7m: 20 thanh.
+ Thép góc V (100x100x8), L=7m: 20 thanh.
+ Thép tấm KT (175x17x7000): 02 tấm.
- Chất lượng: hoen rỉ, hư hỏng.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Bằng số: 64.011.000 đồng.

- Bằng chữ: Sáu mươi bốn triệu không trăm mười một ngàn đồng.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau
Hồ sơ đăng ký,gồm:
- Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá.
- Văn bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án đấu giá… của tổ chức đấu giá (hồ sơ chứng minh kèm theo).
- Văn bản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản.
- Các tài liệu chứng minh khác (nếucó).

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá
- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đến trước 17 giờ ngày 05/4/2023 trong giờ hành chính (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện sẽ được tính theo dấu bưu điện).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Khu Quản lý đường bộ III, số 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Hồ sơ được dán kín và ghi rõ ngoài bìa: Hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức
đấu giá tài sản.

- Người trực tiếp đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ tham gia không được lựa chọn).
- Mọi chi tiết liên hệ: Ông Hoàng Thanh Vân - Thành viên Hội đồng thanh lý tài sản - Số điện thoại: 0907589589

Nội dung Thông báo số 41/TB-KQLĐBIII ngày 30/3/2023 của Khu Quản lý đường bộ III


Các bài khác

[Trở lại]

 

Công bố công khai tài sản năm 2022 của Khu Quản lý đường bộ III

 

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

Luật phòng, chống tham nhũng

 

Lịch tiếp công dân của Khu Quản lý đường bộ III

 

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận xử lý thông tin về an toàn giao thông của Khu Quản lý đường bộ III

Thông tin - thông báo

xem thêm  


       
 

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.khuqldb3.drvn.gov.vn
 
Truy cập: