CÁC MỤC THÔNG TINTIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Khu Quản lý đường bộ III thông báo mời thầu

1- Dự án Xử lý điểm tiềm ẩn TNGT tại Km1371+200, tăng cường ATGT tại Km1373+100, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam

2- Dự án Sửa chữa mặt đường đoạn Km1438+490 – Km1439+000, Km1467+000 – Km1467+200, Km1468+590 – Km1469+280 đường HCM, tỉnh Kon Tum. Sửa chữa cầu Đăk Pet Km1438+432 đường HCM, tỉnh Kon Tum

3- Dự án Sửa chữa cửa thu nước các đoạn Km1594+00-Km1596+00, Km1599+00-Km1608+00 đường Hồ Chí Minh (QL.14) và đoạn Km160+00-Km165+00 (QL.19); Hoàn thiện ATGT tại vị trí nút giao Km525+970 (QL.14), Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai