CÁC MỤC THÔNG TINTHÔNG TIN - THÔNG BÁO

Khu QLĐB III thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 03 xe ô tô của Khu QLĐB III

Khu QLĐB III thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 03 xe ô tô của Khu QLĐB III

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:
- Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo;
- Địa chỉ: số 34 đường D, Khu dân cư LakeviewCity, Phường An Phú, TP.
Thủ Đức, TP. HCM.
2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 98 điểm
3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý
do từ chối (nếu có): không có.
II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (Bảng chi tiết kèm theo)
Khu QLĐB III thông báo để các cơ quan, tổ chức được biết.

Xem chi tiết Thông báo: bấm vào đây


Các bài khác

[Trở lại]

 

Thông báo bán đấu giá tài sản, vật tư thu hồi từ cầu Xóm Bóng (cũ), Km5+900, QL1C, tỉnh Khánh Hòa

 

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản xe Ô tô của Khu Quản lý đường bộ III.

 

Khu Quản lý đường bộ III thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá đối với tài sản thanh lý

 

Công bố công khai tài sản năm 2022 của Khu Quản lý đường bộ III

 

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

xem thêm  

Thông tin - thông báo

xem thêm  


       
 

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.khuqldb3.drvn.gov.vn
 
Truy cập: