CÁC MỤC THÔNG TINTHÔNG TIN - THÔNG BÁO

Thông báo bán đấu giá tài sản, vật tư thu hồi từ cầu Xóm Bóng (cũ), Km5+900, QL1C, tỉnh Khánh Hòa

 Khu QLĐB III thông báo bán đấu giá tài sản, vật tư thu hồi từ cầu Xóm Bóng (cũ), Km5+900, QL1C, tỉnh Khánh Hòa

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo;

- Địa chỉ: số 34 đường D, Khu dân cư LakeviewCity, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

- Điện thoại: 0862 7071 76 

2. Người có tài sản đấu giá: Khu Quản lý đường bộ III

- Địa chỉ: Số 16 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Email: cqldb3@gmail.com 

3. Tên tài sản bán đấu giá: Tài sản, vật tư thu hồi từ cầu Xóm Bóng (cũ), Km5+900, QL1C, tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết thông báo tại đây: Thông báo 1579/TB-KQLĐBIII ngày 21/07/2023

 


Các bài khác

[Trở lại]

 

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản xe Ô tô của Khu Quản lý đường bộ III.

 

Khu Quản lý đường bộ III thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá đối với tài sản thanh lý

 

Công bố công khai tài sản năm 2022 của Khu Quản lý đường bộ III

 

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

Luật phòng, chống tham nhũng

xem thêm  

Thông tin - thông báo

xem thêm  


       
 

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.khuqldb3.drvn.gov.vn
 
Truy cập: